Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

05.03.2014

Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke je najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji, saj se tokrat podeljuje že 46. leto. Prve nagrade Borisa Kraigherja kot priznanja za izjemne dosežke trajnejšega pomena v organizaciji in vodenju gospodarskih organizacij so bile podeljene že leta 1969. To sporočilo so ohranile v svoji vsebini in pomenu na nacionalnem nivoju še danes. Nagrada predstavlja najprestižnejše priznanje gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo podjetja in zagotavljajo nadpovprečno odličnost, konkurenčnost, razvoj in spremembe. V komisiji za nagrade sodelujejo ugledni nagrajenci preteklih let, ki s svojim vzgledom prispevajo k pomenu nagrade.

K prestižnosti Nagrade prispeva tudi povezanost vodilnega človeka družbe in družbe same. Prejemniki Nagrade GZS se uvrščajo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov Slovenije, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.

Merila in model ocenjevanja

Komisija pri svojem delu upošteva obširna merila za priznanje: trajnost dosežkov, poslovno uspešnost in odličnost ter finančni položaj gospodarske družbe, uveljavljanje gospodarske družbe na trgu, uvajanje inovacij, uporabo sodobne tehnologije, skrb za varstvo okolja, skrb za kadre in njihovo usposabljanje, razvojno-raziskovalno delo in uvajanje informacijske tehnologije, predstavitev in poslovanje prek svetovnega spleta, oblikovanje in izvajanje razvojne vizije in strategije gospodarske družbe, uvajanje novih programov, izdelkov in storitev.

V zadnjem obdobju je komisija obstoječim merilom dodala hitro in učinkovito prilagajanje spremenjenim pogojem poslovanja, vlaganja v intelektualni kapital, sodelovanje z univerzami, vključenost v inovativne skupine in v evropske programe ter družbeno odgovornost. V obdobju finančne in gospodarske krize Komisija posebej upošteva in dodatno ovrednoti še prizadevanja za učinkovit stroškovni management, ukrepe hitrega tržnega prilagajanja in prestrukturiranja, ohranjanje delovnih mest ter rast in ohranjanje dobičkovnosti.

69 merljivih kriterijev za ocenjevanje je razporejenih v tri skupine:

I.Splošni in razvojni rezultati

II.Rezultati poslovanja

III.Tržni rezultati

Nagrajenci GZS kot nosilci razvoja gospodarstva

Nagrada predstavlja odlično priložnost za dodatno povečanje ugleda podjetja v slovenskem in širšem gospodarskem prostoru. Ni le potrditev posamezniku - direktorju, predsedniku uprave, da je bilo dosedanje uspešno delo prepoznano in cenjeno, je tudi potrditev uspešnega dela vseh sodelavcev v podjetju, ki soustvarjajo poslovne rezultate.

Nagrajenci Gospodarske zbornice Slovenije se zavedajo pomembnosti dolgoročnega strateškega delovanja in dajejo pomemben poudarek razvoju novih proizvodov in storitev.V obdobju zadnjih let so vsi nagrajenci vlagali v tehnološke posodobitve, širitev proizvodnih kapacitet, novo opremo in zaščito intelektualne lastnine. Prav tako imajo razvito inovacijsko dejavnost, povezovanje z raziskovalno sfero in delujejo v duhu strategije Europa 2020.

Ta podjetja niso le poslovno uspešna, temveč praviloma zadoščajo najbolj zahtevnim merilom odličnosti, izjemne družbene odgovornosti ter povezanosti z lokalnim okoljem. Predvsem z inovativnimi pristopi so sposobna osvajati najzahtevnejše nove trge in trgu ponujajo vedno nove izdelke ter storitve. S svojimi programi, vlaganji in poročili se zavzemajo tudi za varstvo okolja.

Nagrada v številkah

Vključno s tokratnimi nagrajenci je nagrado GZS doslej prejelo:

  • 311 gospodarstvenikov in
  • 21 gospodarstvenic