Zapri

Osebna izkaznica Nagrade GZS

 

  • Najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji – v letu 2020 se bo podelila že 52-tič.
  • Ustanovljena leta 1968 s Sklepom o ustanovitvi nagrade Borisa Kraigherja za izjemne dosežke trajnejšega pomena  v organizaciji in vodenju gospodarskih organizacij, ki odločilno vplivajo na izboljšanje ekonomskega položaja gospodarskih subjektov.
  • Prvič podeljena leta 1969 - ob obletnici smrti Borisa Kraigherja.
  • Vodilo nagrade: izjemni dosežki trajnejšega pomena.
  • Prejemniki: gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.
  • Rdeča nit podelitve 2020: Učenje je pot …

 

Nagrada v številkah

Doslej je nagrado GZS prejelo:

342 gospodarstvenikov in
26 gospodarstvenic

 

Merila in model ocenjevanja

69 merljivih kriterijev za ocenjevanje v treh skupinah:

I. Splošni in razvojni rezultati


II. Poslovno finančna merila – rezultati poslovanja

zadolženost oz. finančna tveganost poslovanja
likvidnost
analiza rasti
profitabilnost in učinkovitost

III. Tržni rezultati

Komisija pri svojem delu upošteva obširna merila, v okviru katerih se med ostalim z vidika dolgoročne ekspanzije in razvoja družbe ocenjuje razvojna strategija podjetja na področju razvoja, investicij in prodaje. Poseben poudarek je namenjen spodbujanju inovativnosti, razvoju novih proizvodov in tehnologij, zaščiti intelektualne lastnine in vključenosti v domače in evropske razvojne programe. Upošteva se tudi družbena odgovornost in povezanost podjetja z lokalnim okoljem.


Na finančnem področju spremljamo večletne rezultate poslovanja podjetja na področju zadolženosti oz. finančne tveganosti poslovanja, likvidnosti, rasti (prodaje, dodane vrednosti, EBIDTA, neto dobička), profitabilnosti ter učinkovitosti (dobičkonosnost kapitala, višina dodane vrednosti, stroška dela v dodani vrednosti, relativnega gibanja marž (bruto, neto, EBIDTA, EBIT)). Gibanje in višino teh kazalcev ter kazalnikov primerjamo z rezultati primerljivih podjetij v dejavnosti. V analizi tržnega nastopa se upoštevajo izvozni rezultati, uspešnost povečevanja prodaje, vstopa na nove trge in prilaganja zahtevam globalnega trga v odnosu do konkurence.

 

Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrna pokroviteljaBronasti pokroviteljiAmbasadorji nagradMala pokroviteljaGlavni pokrovitelj pogostitvePokrovitelji pogostitve