Marta Kelvišar

ADRIA DOM d. o. o., Črnomelj

Adria Dom, ki je v 100-odstotni lasti novomeške Adrie Mobil, je proizvajalec mobilnih hišk ter visokokakovostnih šotorov za glampiranje. V skoraj dvajsetih letih obstoja so izdelali več kot 15.000 enot, preko 1.300 v letu 2020. Njihovi produkti se nahajajo v 380 različnih kampih v 30 različnih državah, kjer dosegajo vodilne tržne deleže predvsem na Hrvaškem in v Italiji.

Preko 92 odstotkov prihodkov ustvarijo na tujih trgih, kjer so jih v zadnjih treh letih v povprečju povišali za 11 odstotkov letno. Poleg rasti prihodkov beleži družba tudi rast dobička, dodane vrednosti, EBIDTE in donosnosti kapitala. K izjemnim poslovnim rezultatom prispevajo strateške usmeritve družbe, ki na področju razvoja in inovacij deluje v smeri stalnih produktnih in storitvenih inovacij, odličnosti v dizajnu in zagotavljanju izjemne uporabniške izkušnje ob diverzifikaciji, standardizaciji, primernem razmerju cena/kakovost in zagotavljanju trajnostnega razvoja k cilju 100-odstotni reciklabilnosti ter implementaciji pametnih rešitev. Družba je v zadnjih štirih letih investirala preko pet milijonov evrov v povečanje proizvodnih in skladiščnih kapacitet, nakup zemljišča, avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje (postavili so digitalen dvojček) in poslovanja. Uvedli so tudi nove marketinške pristope, kot je na primer ponudba celostne rešitve One-stop-shop za kupce. So prejemniki številnih nagrad za inovacije, v proizvodni proces so vključili aktiven odnos do okolja – od uvajanja industrijskih pakirnih standardov za zmanjševanje količine embalaže, možnosti recikliranja produktov ob koncu življenjske dobe do postavitve lastne sončne elektrarne.

Aktivno se vključujejo v razvojno-raziskovalne projekte tako kot partnerji ali vodilni partner in v številne kompetenčne centre.

Direktorica Marta Kelvišar se je v zadnjem obdobju usmerila v bistveno preobrazbo notranjega delovanja družbe s poudarkom na digitalizacijski transformaciji proizvodnih procesov, vitkosti poslovanja in bolj agilni organizacijski kulturi. Poudarek je bil predvsem na zaposlenih, njihovemu izobraževanju, izboljšanju kompetenc in veščin in na gradnji medsebojnih odnosov.

Kaj vam pomeni tradicija nagrajencem? S čim jo povezujete? In kako vidite prihodnost?

Preprosto. Tradicija je temelj, na katerem gradimo sedanjost. To je vse tisto, kar so naši predniki zgradili v materialnem in nematerialnem smislu, vsi običaji, vrednote, kultura ... Pri tej gradnji pa se zavedamo odgovornosti za prihodnost in s tem za prihajajoče rodove. To zajema naš odnos do okolja in sočloveka. Napredek in digitalizacija sta omejena s poseganjem v okolje in v svobodo posameznika. Tu pa pride na vrsto odgovornost na vseh ravneh: v politiki, gospodarstvu, šolstvu in še posebej v primarni družini. Želim si prihodnost, ki bo ljudem omogočala osebni razvoj, da bo človek še človek in bo lahko v popolnosti razvil svoje potenciale, uresničeval svoje cilje do meja dejanskih potreb, prisluhnil sebi in naravi.

170 let GZS

GZS je povezovalec podjetij z državo in na drugi strani z mednarodnim okoljem, ki z usklajevanjem interesov odpira vrata na tujih trgih. Gre tako za ustvarjanje pogojev poslovanja, uresničevanje najrazličnejših idej, tudi posameznikov, zato je GZS bazen znanja, generator idej in inovativnosti. Ponudba je pestra in dobrodošla, od vsakega posameznega podjetja pa je odvisno, koliko od vsega tega koristi in uporabi. GZS nam je pomembno priskočila na pomoč lani v času pandemije, ko so se čez noč zaprle meje, mi pa smo imeli še dve tretjini produktov sezone na tovarniškem dvorišču. Povabili so nas tudi k oblikovanju ukrepov pomoči. GZS spodbuja inovativnost in na razpise se redno prijavljamo.

Covid-19: Kako vas je osebno zaznamovalo preteklo leto in kaj je bila za vas najpomembnejša lekcija v zvezi s poslovanjem?

Najbolj si bom zapomnila pandemijo po spoznanju, da smo kot družba zelo ranljivi, krhki. A po prvotnem strahu in paniki smo prišli do spoznanja, da v vsaki krizi lahko najdemo priložnosti; v nekaterih panogah več, v drugih manj. Še bolj sem ozavestila, kako pomembni so odnosi. V tem času smo se lahko zazrli vase in razmislili o tem, kaj je v življenju zares pomembno, koliko in kaj res potrebujemo. Svet postaja drugačen. In z njim tudi vsi mi. V zvezi s poslovanjem smo se seveda v družbi soočili z velikim izzivom: naše podjetje je odvisno od investicij v panogi turizma, ki je med najbolj prizadetimi. Velik upad prodaje še v naslednji sezoni bi z lahkoto upravičili. A osredotočili smo se na tisto, kar v danih okoliščinah lahko storimo, in šli odločno naprej. Prednost pred konkurenco smo okrepili.

Zanimiva izkušnja

Verjamem, da ni naključje, da sem bila s proizvodnjo mobilnih hiš oziroma s sedanjim podjetjem povezana še pred nastankom podjetja. Pred 25 leti sem kot bančnica prepoznala gospodarski potencial v Industrijski coni Črnomelj, deset let kasneje sem v matičnem podjetju Adria Mobil sodelovala v procesu nakupa podjetja, ki se sedaj imenuje ADRIA DOM, v tej isti industrijski coni. Sam proces nakupa me je tako navdihnil, da sem se vpisala na študij specializacije in postala pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij. Zaključno delo sem zagovarjala z oceno vrednosti prav tega podjetja in v primerjavo med konkurenco vključila tudi francoski Trigano, ki je danes lastnik skupine Adria. Od prevzema s strani Adrie sem bila s podjetjem povezana kot članica nadzornega sveta, pred šestimi leti pa postala tudi direktorica.

Hobiji

Zavedam se, da brez dobrega počutja ni dobre volje in brez osebnega zadovoljstva ni učinkovitosti na delovnem mestu. Kljub napornemu delovnemu tempu redno skrbim za rekreacijo. Za pestrost skrbim z izbiro različnih dejavnosti: aerobika, pilates, hoja, kolesarjenje, planinarjenje ... Zelo pa se sprostim tudi na vrtu in v kuhinji. Rada zdravo kuham in pečem, pri tem pa preizkušam nove recepte. Tudi humanistična telovadnica – branje knjig me sprosti. Posredno ali neposredno so vse moje prostočasne dejavnosti povezane s sloganom nazaj k naravi, kar je osnovni namen tudi naše poslovne dejavnosti, to je proizvodnja hišic in šotorov za uživanje v naravi.