Nagovor predsednika GZS

Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovani predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, spoštovani predstavniki vlade, pretekli in aktualni nagrajenci, spoštovane dame, cenjeni gospodje, dober večer.

V izjemno čast mi je, da lahko danes v imenu Gospodarske zbornice Slovenije, vseh njenih zaposlenih, podjetij, naših članov, pa tudi v svojem imenu, iz rok predsednika republike Slovenije Boruta Pahorja sprejemam posebno državno odlikovanje zlati red za zasluge.

To odlikovanje daje letošnji slovesnosti ob podelitvi Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ki sovpada z okroglo obletnico obstoja Gospodarske zbornice Slovenije, poseben pečat in težo, globlji pomen.

Je nekaj neprecenljivega, kar nas navdaja z izrednim ponosom, pa tudi z veseljem.

S ponosom nad dosežki zbornice v 170 letih njenega delovanja, veseljem in zadovoljstvom, da smo bili prepoznani kot pomemben člen slovenskega gospodarskega in družbenega ustroja ter védenjem, da so naše usmeritve prave, aktivnosti koristne za dobrobit slovenskega gospodarstva in s tem države kot celote, stališča slišana, pa četudi niso vselej nagrajena z uspehom. Pomembno je, da se vsi deležniki poslušamo, slišimo, spoštujemo, dogovarjamo in znamo najti kompromise, v dobro vseh državljanov in državljank.

Od njenih začetkov v letu 1851 je zbornica ostala zvesta svojemu osnovnemu poslanstvu – zastopanju interesov svojih članov in krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Skozi vse obdobje je gradila na tradiciji, na znanju, na izkušnjah in strokovnosti, a hkrati tudi na novih spoznanjih in dognanjih.

Tradicija je tista svetilka, ki pametnim osvetljuje pot naprej. Brez nje ni ustvarjanja, je dejal že mehiški pisatelj Carlos Fuentes.

Tudi zbornici je tradicija predstavljala in še vedno predstavlja svetilnik. A zgolj tradicija za tisto, kar je pred nami in celim gospodarstvom - to je uspešen prehod v krožno, zeleno in digitalno - ni dovolj.

Če citiram Winstona Churchilla, je umetnost brez tradicije čreda ovac brez pastirja. Brez inovacij pa gre za truplo.

GZS povezuje tradicijo s prihodnostjo, kar je sicer tudi rdeča nit današnjega dogodka: S tradicijo gradimo prihodnost.

Nadaljnji razvoj GZS mora zato temeljiti na tistem, kar je zbornica v zadnjih 17 desetletjih naredila pravilno in dobro. To pa je treba vztrajno nadgrajevati s tistim, kar je ključno in brez česar si prihodnosti ne moremo predstavljati. Pa najsi so to nove znanstvene vede, informatika, digitalizacija, umetna inteligenca, širokopasovno omrežja, industrija 4.0 najsi zelene tehnologije, okoljska vzdržnost in trajnostna naravnanost.

Ob tem pa nas bo vseskozi s ponosom spremljalo tudi danes prejeto odlikovanje.

A danes ne slavi le GZS, temveč že 53-ič nagrajujemo tudi najboljše v gospodarstvu.

Letošnji prejemniki najstarejših in najprestižnejših gospodarskih nagrad - gospodarskih oskarjev, ki jih boste spoznali v nadaljevanju, so s svojimi odličnimi rezultati lahko zgled vsem, ki iščejo najboljše poti k uspehu. Zavedajo se pomena tradicije, hkrati pa vedo, da lahko le z inovativnimi rešitvami, stalno razvojno naravnanostjo ter družbeno in okoljsko odgovornostjo dosegajo prave rezultate. Druži jih želja po doseganju poslovne odličnosti. Svoj uspeh gradijo v tesnem sodelovanju in povezovanju svojih sodelavcev.

Nocoj slavimo naše oskarjevce. A že jutri jih čakajo novi izzivi.

Izzivov tako našim nagrajencem kot celotnemu gospodarstvu tudi v prihodnje ne bo manjkalo. Z zadnjim izzivom – pandemijo koronavirusa – se še vedno spopadamo.

A slovensko gospodarstvo je dokazalo, da je vzdržljivo, zato se z njim dobro spopada. Na krilih tradicije in inovativnosti pa mu bo to zagotovo uspevalo tudi v prihodnje.

In tako bomo naslednje leto ponovno podelili nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.