Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke


Nagovor predsednika GZS, Tiborja Šimonke


7.3.2023

 

Spoštovani predsednik vlade, spoštovane gospe in gospodje, predvsem pa cenjeni nagrajenci.

Iskreno vam čestitam, saj predstavljate odlične primere in prakse slovenskega gospodarstva. Stroge kriterije razpisa ste dosegli z odliko. Če bi bili v šoli, bi vam zdaj rekel, sedi, pet.   

Odličnost v poslovnem svetu ima danes drugačen pomen kot ga ja imela pred desetletji. Včasih je veljalo za odlično tisto podjetje, ki ima dobre poslovne rezultate, ki posluje z dobičkom, ustvarja dodano vrednost za svojega lastnika. Danes razumemo odličnost veliko širše. Odlično podjetje je tisto, ki poleg poslovne uspešnosti skrbi za dobrobit svojih zaposlenih. Odlično podjetje skrbi za okolje, v katerem deluje. Je družbeno odgovorno, je trajnostno naravnano in nenehno teži k napredku. Za vsakim odličnim podjetjem pa stoji odličen voditelj. 

Veliko knjig in priročnikov obstaja, kako postati odličen voditelj. Vsem je skupno to, da je odličen voditelj tisti, ki vodi z zgledom in se zaveda, da lahko do njih pride le s pomočjo sodelavcev. Odličen voditelj povezuje in motivira. Zaveda se, da ne obvlada vsega znanja, zato se obda z ljudmi, ki ga lahko dopolnjujejo. Odličen voditelj ne mara kimavcev, ker brez konstruktivnega soočenja mnenj in argumentov ne more osebnostno in karierno rasti. Odličen voditelj zmore priznati svoje napake in se ne boji posledic, saj ga sodelavci spoštujejo.  

Si predstavljate, če bi ta koncept prenesli na raven države? Utopija? Morda. Včasih smo to vizijo odličnosti že imeli. Kot družba smo bili polni ambicij, načrtov, predanosti. Včasih smo bili vzor drugim tranzicijskim državam. Bili smo model za druge. Bili smo primer odličnosti. Danes, ko smo soočeni s tolikšnimi različnimi globalnimi izzivi, od vojne do podnebne krize, bi morali ponovno najti tisti zagon, ki smo ga imeli v začetni fazi samostojnosti. Danes še bolj kot kadarkoli prej potrebujemo družbeni konsenz, v kakšni državi želimo živeti, kaj so naše prioritete, kako jih bomo dosegli. Čeprav se sliši retorično, ampak država je edina, ki lahko in mora zagotoviti pogoje, da bodo naša podjetja na svojem področju uspešna in globalno konkurenčna. Če bo slovensko gospodarstvo odlično, bo celotna naša družba bolj bogata. Če bo Slovenija ponovno odlična, bo tudi bolj slišana na evropskem odru.  

V gospodarstvu se ne moremo zadovoljiti s povprečnostjo, sicer nas bo konkurenca povozila. Zato moramo segati po odličnosti. Ta pa je vedno v gibanju in se prilagaja družbenim, ekonomskim, tudi podnebnim spremembam. Odličnost je zatorej vedno pot in nikoli cilj.

Hvala