GOSS

Osebna izkaznica Nagrade GZS

 

 • Najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji – v letu 2018 se podeljuje že 50-tič.
 • Ustanovljena leta 1968 s Sklepom o ustanovitvi nagrade Borisa Kraigherja za izjemne dosežke trajnejšega pomena  v organizaciji in vodenju gospodarskih organizacij, ki odločilno vplivajo na izboljšanje ekonomskega položaja gospodarskih subjektov.
 • Prvič podeljena leta 1969 - ob obletnici smrti Borisa Kraigherja.
 • Vodilo nagrade: izjemni dosežki trajnejšega pomena.
 • Prejemniki: gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.
 • Rdeča nit podelitve 2018: Strast spreminja sanje v uspeh
 • Nagrada v številkah: Nagrado GZS je doslej prejelo 328 gospodarstvenikov in  25 gospodarstvenic.

 

Merila in model ocenjevanja

 • V komisiji za nagrade sodelujejo ugledni nagrajenci preteklih let, ki s svojim zgledom prispevajo k pomenu nagrade.
 • 69 merljivih kriterijev za ocenjevanje v treh skupinah:
 •   Splošni in razvojni rezultati
 •   Rezultati poslovanja
 •   Tržni rezultati

Komisija pri svojem delu upošteva obširna merila, v okviru katerih se med ostalim z vidika dolgoročne ekspanzije in razvoja družbe ocenjuje razvojna strategija podjetja na področju razvoja in inovacij, investicij in trga oz. prodaje. Poseben poudarek je namenjen spremljanju inovativnosti, razvoju novih proizvodov in tehnologij, zaščiti intelektualne lastnine in vključenosti v evropske programe. Upošteva se tudi družbena odgovornost podjetja do lokalnega okolja. Na finančnem področju spremljamo večletne rezultate poslovanja podjetja na področju zadolženosti oz. finančne tveganosti poslovanja, likvidnosti, rasti in profitabilnosti ter učinkovitosti. Rezultate tudi primerjamo z rezultati panoge. V analizi tržnega nastopa se upoštevajo izvozni rezultati, uspešnost povečevanja prodaje, vstopa na nove trge in prilaganja zahtevam globalnega trga v odnosu do konkurence.