Osebna izkaznica Nagrade GZS

 • Najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji.
 • Ustanovljena leta 1968 s Sklepom o ustanovitvi nagrade Borisa Kraigherja za izjemne dosežke trajnejšega pomena  v organizaciji in vodenju gospodarskih organizacij, ki odločilno vplivajo na izboljšanje ekonomskega položaja gospodarskih subjektov.
 • Prvič podeljena leta 1969 - ob obletnici smrti Borisa Kraigherja.
 • Vodilo nagrade: izjemni dosežki trajnejšega pomena.
 • Prejemniki: gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.

 

Nagrada v številkah

Vključno z letošnjimi nagrajenci je nagrado GZS doslej prejelo:

355 gospodarstvenikov in

30 gospodarstvenic

 

Komisija za nagrade

Komisijo za nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (imenovana na Upravnem odboru GZS 20. junija 2019) sestavljajo:

 • predsednik: dr. Otmar Zorn, nagrajenec GZS 
 • člani - nekdanji nagrajenci GZS: Boštjan Gaberc, Andrej Gradišnik, Petra Melanšek, Martin Novšak, dr. Mark Pleško
 • Ariana Grobelnik, GZS.

 

Merila in model ocenjevanja

70 merljivih kriterijev za ocenjevanje v treh skupinah:

I. Splošni in razvojni rezultati

II. Poslovno finančna merila – rezultati poslovanja

 • zadolženost oz. finančna tveganost poslovanja
 • likvidnost
 • analiza rasti
 • profitabilnost in učinkovitost

III. Tržni rezultati

Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlati pokroviteljiSrebrni pokrovitelj


Bronasti pokroviteljiAmbasadorji nagrad GZSMali pokroviteljGlavni pokrovitelj pogostitve

Pokrovitelji pogostitve