Dušan Rauter 
BINTEGRA d.o.o., Hoče

Dušan Rauter je soustanovitelj in direktor družbe od leta 2010. Vizija podjetja je in je vedno bila: zagotoviti podjetjem odlično programsko opremo kadar koli, kjer koli in v kateri koli napravi. Njihov izziv je reševati zapletene probleme s sodelovanjem strastnih in inovativnih ljudi.

Družba Bintegra nudi rešitve poslovne integracije – IT rešitve, ki pomagajo podjetjem povezati njihove poslovne procese (prodaja, skrb za stranke, zaračunavanje, aktiviranje produktov) in aplikacije (portali, sistemi za zaračunavanje, omrežne storitve, itd.) z namenom povečanja učinkovitosti, IT fleksibilnosti in pospeševanja uvajanja novih izdelkov na trg. Družba je pretežno usmerjena na domači trg, kjer večino prihodkov ustvari s storitvami v telekomunikacijskem sektorju. Usmerjeni so v razvoj in inoviranje rešitev za svoje uporabnike, primarno z lastnimi razvojnimi sredstvi, saj v podjetju deluje raziskovalna skupina Bintegra s petimi raziskovalci. Cilj je postati eden izmed najbolj prepoznavnih dobaviteljev IT rešitev v Sloveniji na področju razvoja poslovnih integracij sistemov in na področju digitalne preobrazbe z uporabo orodij DXP (Digital Experience Platforms).

Produkti in storitve pripomorejo k obvladovanju vplivov na okolje z uvajanjem sistemov ravnanja z okoljem ali upravljanja z energijo. Razvili so energetsko platformo, ki omogoča sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju energetske učinkovitosti, zmanjševanju emisij ter zniževanju stroškov energije pri uporabnikih. Inovativni produkt Bihub omogoča podjetjem uvajanje učinkovite digitalne podpore za komunikacijo s svojimi strankami, kar jim prinaša rezultate, kot so zmanjšanje odzivnih časov in časov reševanja težav, skupno povečanje količine podpore za stranke, zmanjšanje skupnih stroškov podpore in povečanje zadovoljstva kupcev.

V podjetju prepoznavajo družbeno pomembne programe – zaposlovanje ranljivih skupin in korporativno prostovoljstvo. Velik poudarek je namenjen pomenu kakovosti življenja, ravnotežju med delom in prostim časom ter zagotavljanju delovnih razmer, kjer je mogoče to ravnotežje doseči.Intervju z nagrajencemKaj vam pomeni slogan »moč je v ljudeh«?

Kaj je po vaši presoji najpomembnejša lastnost odličnega tima?

Kako privabiti izzivov željne kadre?