Nuša Pavlinjek Slavinec 
ROTO Slovenija d.o.o., Puconci

Nuša Pavlinjek Slavinec je direktorica družb Roto Slovenija d.o.o. in Roto Eco d.o.o. iz Murske Sobote. Vodstvene izkušnje si v družinskem podjetju nabira od leta 2002.

V svojem portfelju ima Roto Slovenija preko 2.000 izdelkov z blagovno znamko Roto. V strukturi prodaje predstavljajo izdelki programa voda in gradbeništvo 35 %, vrt 20 %, kmetijstvo 13 %  in šport 8 %. Z inovativnim lastnim razvojem, široko ponudbo, prilagajanjem potrebam kupcev, uporabo tudi recikliranih materialov dosegajo visoko konkurenčnost na trgu. Preko svojih podjetij v tujini, podružnic, predstavništev in distributerjev so prisotni v 65 državah po svetu. Usmeritev družbe je zelena, trajnostna in digitalna proizvodnja, močan spletni marketing in trženje ter komunikacija, prilagojena poslovni kulturi in običajem posameznega trga.

Dodana vrednost se je v zadnjih treh letih povečala za 21,2 % letno, kar jih uvršča med najhitreje rastoče v panogi. Investicije so usmerjene v opremo in laboratorije za razvoj novih materialov; reciklate in biorazgradljive polimere ter kompozite nadomeščajo z originalnimi, kar je stroškovno učinkovito in pomembno za krožno gospodarstvo. Stremijo k trajnostnem načrtovanju izdelkov in zmanjševanju količine odpadkov.

Podjetje je razvojno in inovacijsko zelo aktivno. Nove produkte strateško razvijajo z lastnim znanjem in sredstvi ter v sodelovanju s strateškimi partnerji in raziskovalnimi organizacijami. V zadnjih letih so razvili več inovativnih proizvodov, med katerimi je več nagrajenih s priznanji za inovativnost, tudi z nacionalnim priznanjem GZS za inovacije. Redno spremljajo tveganja na področju okoljske politike in si zastavljajo kratkoročne in dolgoročne cilje, ki pripomorejo k vsakoletnemu napredovanju podjetja v smeri varovanja okolja. Z izbiro pravilne tehnologije in obvladovanjem proizvodnje zagotavljajo zmanjševanje količine odpadnega materiala in embalaže.

Podjetje se je v zadnjih treh letih zelo pomladilo, saj so zaposlili mnogo mladih in inovativnih sodelavcev. Nova generacija zaposlenih v Rotu je trajnostno naravnana, usmerjena v digitalno poslovanje, kar je tudi usklajeno z vizijo in strategijo poslovanja.

Družbeno odgovornost podjetja potrjujejo pozitivni odnosi z lokalno javnostjo, saj Roto zagotavlja sponzorsko in donatorsko podporo številnim športnim, kulturnim, izobraževalnim, humanitarnim in okoljskim projektom v lokalnem okolju.


Intervju z nagrajencemKaj vam pomeni slogan »moč je v ljudeh«?

Kaj je po vaši presoji najpomembnejša lastnost odličnega tima?

Kako privabiti izzivov željne kadre?