dr. Andrej Lešnjak


 
Q TECHNA d.o.o., Ljubljana

Dr. Andrej Lešnjak je direktor družbe Q Techa od leta 2001. Po zaključku šolanja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani se je zaposlil na Institutu za varilstvo. Leta 1993 je končal enoletno varilsko specializacijo na ESSA v Parizu. Leta 1999 je končal magistrski, leta 2006 pa doktorski študij strojništva.

Q Techa je ena vodilnih slovenskih družb in konkurenčna na mednarodnem področju zagotavljanja kakovosti, kontrole kakovosti, izobraževanja in certificiranja na elektroenergetskih, farmacevtskih, infrastrukturnih objektih ter na ostalih objektih zahtevne tehnologije. Z znanjem, profesionalnostjo in kakovostjo gradi dolgoročna partnerstva z naročniki. Z razvojem integralnega sistema vodenja bo okrepila primerjalne prednosti na trgu in izboljšala svoje najpomembnejše kompetence.

Velik poudarek daje vodstvo družbe razvoju novih poslov, saj so le-ti ključnega pomena za rast družbe. Lastno znanje, ki so ga pridobili v treh desetletjih obstoja, je motor razvoja podjejta. Nadgrajujejo ga s povezovanji z drugimi centri znanj oz. z dobavitelji specialne preskusne opreme. Izboljšave in inovacije so skrite v priložnostih, ki se pojavijo na trgu in je zanje potreben hiter odziv od začetka ideje do realizacije.

Podjetje zaposluje 55 strokovnjakov, ki se neprestano izobražujejo in usposabljajo za izvajanje storitev na zahtevnih trgih. S svojimi storitvami so prisotni od trgov Azije do severne Amerike. V zadnjem letu je podjetju uspel odličen preboj na zahteven trg Združenih arabskih emiratov, ki jim bo prinesel pomembne reference pri širitvi na nove trge.

Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po stopnji 6,4%, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 7 % letno. Glavnina investicij je bila vezana na področje preskusne opreme in na področje razvoja novih storitev preskušanja. V letu 2022 so preselili podružnico v Krškem v nove prostore, v katerih bo prostora za 50 sodelavcev.

Poseben poudarek posvečajo zaposlenim, ki so največje bogastvo družbe. Velik poudarek dajejo komunikaciji. Želijo si, da se zaposleni dobro počutijo in s tem namenom so pričeli izvajati projekt »Politika dobrega počutja zaposlenih«.


Intervju z nagrajencem


Kako doseči odličnost v poslovnem okolju in širši družbi? Andrej Lešnjak


Kaj vam pomeni slogan »V družbi odličnih«? Andrej Lešnjak


Kaj je po vaši presoji najpomembnejša lastnost odličnega tima? Andrej Lešnjak


Katere lastnosti in vrednote so najpomembnejše za doseganje odličnosti? Andrej Lešnjak