Primož Mlačnik


 
KO-SI d.o.o., Slovenj Gradec

Primož Mlačnik je direktor podjetja KO-SI d.o.o. iz Slovenj Gradca od leta 2007. Poklicna pot je začel v podjetju Železarna Ravne - Noži in nadaljeval v podjetju Prevent TRO Prevalje. Odločitve sprejema kot kompromis razuma in empatije, ustvarja ekipni duh in ima zmeraj pozitiven odnos.

V podjetju KO-SI so eden izmed vodilnih proizvajalcev tehnoloških izdelkov iz naravnih vlaken na evropskem trgu. V svoje programe vključujejo le najboljše surovine, ki jih ponuja narava. Z nenehnim razvojem tehnoloških procesov in uvajanjem novih naravnih materialov iz obnovljivih virov ustvarjajo vrhunske in ekološke produkte, s katerimi so prisotni v več kot 30 državah.

Tehnološki napredek biotehnologije in eko-vezivnih materialov je v zadnjem času v velikem razcvetu, zato sledijo novostim in se povezujejo s ponudniki in univerzitetnimi centri znanj. V podjetju raziskujejo možnost uporabe novih naravnih materialov za tehnične namene, predvsem uporabo ostankov (slama/stebla rastlin), ki so v veliki meri neizkoriščeni. Pomembnost zelenega prehoda in uporabe naravnih materialov povečuje povpraševanje po produktih, širitve proizvodnega portfelja pa omogočajo, da obdržijo trenutne tržne deleže kupcem ponudijo zanimive produkte iz bio materialov.

Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po stopnji 7%, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 20% letno. Namen investicij zadnjega časa je bila takojšnja vzpostavite energetske neodvisnosti, saj ima podjetje precejšnje potrebe po električni in toplotni energiji.

Podjetje  razvija in opremlja lastni proizvodni proces z elementi integrirane avtomatizacije, kot je avtomatsko tehtanje in merjenje izdelkov, avtomatizirani procesi zlaganja, uporaba industrijskega vida za odpravljanje napak ter magnetna detekcija vključkov. Tudi na področju trajnosti je naredilo odločne korake, saj vzpostavlja lokalno samostojno energetsko omrežje z lastno kogeneracijo in sončno elektrarno, ki sta učinkovito povezani in tudi vodeni za optimalni izkoristek v vseh proizvodnih procesih.

Družba KO-SI tvori strateška zavezništva na trgu predvsem z možnostjo hitrega prilagajanja ponudbe izdelkov, intenzivnega razvoja novih izdelkov, ki predstavljajo novitete na mednarodnih trgih in hkrati tudi kupcem omogočajo konkurenčne prednosti.

Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po stopnji 5 %, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 8 % letno.


Intervju z nagrajencemKako doseči odličnost v poslovnem okolju in širši družbi? Primož Mlačnik


Kaj vam pomeni slogan »V družbi odličnih«? Primož Mlakar


Kaj je po vaši presoji najpomembnejša lastnost odličnega tima? Primož Mlačnik


Katere lastnosti in vrednote so najpomembnejše za doseganje odličnosti? Primož Mlačnik