Milan Košeljnik


 
direktor Kolding d.o.o.

Milan Košeljnik je svojo poklicno pot začel s poučevanjem strojništva na srednji šoli. Ta neizbrisen pečat se odraža na vsej njegovi karierni poti, zaznamovani s strastjo do tehničnih ved in izobraževanja. Poklicno pot je nadaljeval v gospodarstvu, vseskozi povezan z razvojem in inovacijami.
Podjetje Kolding d.o.o., ustanovljeno leto 1993, se je razvilo v priznanega proizvajalca visokokakovostnih valjev, rezervnih delov ter druge metalurške opreme. Dejavno pa je še v drugih panogah, kot so energetika, rudarstvo in inženiring. Proizvodnja poteka v popolnoma novih proizvodnih obratih z visoko stopnjo natančnosti, po najvišjih proizvodnih in okoljskih standardih. Podjetje se je v letu 2022 zaradi vojne v Ukrajini soočilo z izgubo svojega največjega, ruskega trga z več kot 50-odstotnim deležem vsega Koldingovega izvoza. Zaradi izjemne prilagodljivosti in sposobnosti hitre preusmeritve podjetja na druge tuje trge, predvsem znotraj EU, ter nove trge, kot so ZDA, Egipt in Indija, je izvoz v obdobju med leti 2020 in 2022 celo povečalo za 25 %. Investicije podjetja so usmerjene predvsem v povečanje kapacitet in produktivnosti, zeleni prehod in optimizacijo poslovnih procesov. Z digitalno preobrazbo so na poti dviga digitalne kulture s ciljem izboljšanja kompetenc zaposlenih in zagotavljanja še bolj kakovostnih in stroškovno učinkovitih produktov in storitev. Z lastnimi razvojnimi projekti želijo postati uveljavljen proizvajalec metalurške opreme z lastno blagovno znamko. V podjetju sistematično spodbujajo motivacijo za spremembe in vlagajo v izboljšave delovnega okolja za vse zaposlene. Tako ustvarjajo prostor, kjer se sodelavci ne le zaposlujejo, temveč tudi trajnostno sodelujejo v delovnem procesu. Podjetje predstavlja trdne temelje za dolgoročno zaposljivost, klima aktivnega vključevanja vseh zaposlenih pa prispeva k uspehu podjetja. Tudi na področju trajnosti je podjetje naredilo odločne korake. Z lastno sončno elektrarno, ki jo namerava še nadgraditi, pridobi tretjino energije, ki jo potrebuje. Z zavezo trajnostne naravnanosti se bo še aktivneje vključevalo v projekte zmanjševanja porabe surovin in energije.


Intervju z nagrajencemV kakšnem smislu se vam zdi, da je vodenje umetnost?

Kaj o umetnosti vodenja ste se naučili tekom svoje kariere?