Albert Erman, direktor
MAGNETI Ljubljana, d.d., Ljubljana


Podjetje Magneti Ljubljana je bilo ustanovljeno leta 1951 kot Iskra Magneti. Albert Erman je vstopil vanj leta 1992 in je tudi pretežni lastnik podjetja. Družba proizvaja visoko kakovostne trajne magnete in magnetne sisteme, namenjene pretežno avtomobilski industriji. Delujejo v panogi z izjemno hitro rastjo novih proizvodov in materialov.

Kar 87 odstotkov prihodkov ustvarijo na tujih trgih. Tu srečujejo nemško in kitajsko konkurenco. Več deset odstoten porast izvoza beležijo na trgih Francije, Madžarske in Nemčije, na katerih se sistematično usmerjajo v prodajo magnetnih sistemov.

Dolgoročen razvoj družbe zagotavlja stalno nadgrajevanje strokovne usposobljenosti zaposlenih, uporaba najnovejših tehnoloških rešitev, stalno posodabljanje ter visoka vlaganja v razvoj. Dobro poslovanje potrjujejo rezultati prodaje, rast čistega dobička (47 odstotna povprečna letna rast) in poslovanje brez dolga. Z lastnimi sredstvi financirajo celotne investicije, ki so v zadnjem obdobju dosegle vrednost 4 mio Eur, in sicer v nove poslovne prostore, novo proizvodno linijo, opremo in informacijski sistem.

Proizvodi in storitve so rezultat lastnega razvoja in povezovanja s strateškimi partnerji ter univerzami in raziskovalnimi organizacijami. Družba ima registrirano 19 člansko razvojno skupino. Uspešno sodelujejo tako v evropskih projektih, kot na slovenskih razpisih. Direktor Albert Erman usmerja cilje družbe k lastnem razvoju tehnološko zahtevnih proizvodov in procesov na podlagi sistematičnega poslovanja, strokovnega in odgovornega dela ter znanja motiviranih sodelavcev, ki temeljijo na inovativnosti, gospodarnosti in ekološki osveščenosti.


Pokrovitelji in partnerjiGlavni pokrovitelj
Zlati partner
Poslovno informacijski partner
Zlati pokrovitelji


Zavarovalnica Triglav, d.d.

Bronasti pokrovitelji
Mali pokrovitelji
Glavni pokrovitelj pogostitve
Materialni pokrovitelji