Andrej Poklič, direktor skupine podjetij GKN
GKN Driveline Slovenija, d.o.o., Zreče

OBRAZLOŽITEV NAGRADE ZA LETO 2015, VELIKE DRUŽBE

Andrej Poklič, ki je od leta 2006 vodil podjetje GKN Driveline v Zrečah, je v letu 2015 postal direktor skupine 5 GKN evropskih podjetij, ki vključuje tudi podjetje v Zrečah.
Podjetje GKN Driveline Slovenija, proizvajalec homokinetičnih zglobov, tripod in polgredi za avtomobilsko industrijo, je začelo delovati leta 1986 kot Uniorjev obrat. Leta 2009 pa ga je v celoti prevzel angleški GKN Industries Limitied.
Po zaostrenih razmerah v avtomobilski industriji leta 2008, je podjetje že v 2014 doseglo 42 odstotkov višjo prodajo glede na leto 2008. K temu so pripomogle njihove konkurenčne prednosti, ki zajemajo ponudbo sistemskih rešitev, globalno tržno prisotnost, proizvodno-tehnološko dovršenost, ekološko-energetsko prijaznost in fleksibilnost prilagajanja zahtevam kupcev. Skupaj z odjemalci razvijejo ali dopolnijo proizvod skladno z njihovimi zahtevami. Zato veliko vlagajo v posodobitev tehnološke opreme, vključno z robotizacijo in avtomatizacijo, širitev proizvodnih površin in kapacitet. Razvojni strokovnjaki sodelujejo v razvojnih skupinah lastnika, ki razpolagajo z najsodobnejšo tehnološko opremo.

Prodaja družbe se je v zadnjih 3 letih povečevala povprečno 7 % letno, kar je bilo petino hitreje kot dejavnost. Več kot 93 % prodaje ustvarijo na tujih trgih, v zadnjem obdobju so bistveno povečali svojo prodajo na francoskem, pa tudi na slovenskem trgu. Dodana vrednost na zaposlenega je v 2014 znašala 45.550 EUR, kar je bilo desetino več kot v dejavnosti. Število zaposlenih se je zadnjih 3 letih vsako povečalo v povprečju za 3,4 %, plače na zaposlenega za 5 %, kar je več kot še enkrat hitreje v dejavnosti (2,3 %). Povprečna dobičkonosnost kapitala je bila pri 17 % in je bila dve tretjini višja od dejavnosti, v povprečju se je vsako leto povečala za šestino. Likvidnost podjetja je 50 % boljša od dejavnosti.

V družbi, ki beleži rast števila zaposlenih, se preko 2/3 zaposlenih redno izobražuje. Sredstva namenjajo tudi za štipendije, ki so jih v letu 2015 podelili skupno 25. Za stalno informiranost in ozaveščenost zaposlenih imajo izdelan Kodeks vedenja, predvsem pa delujejo po komunikacijskem kanalu »od zgoraj navzdol in obratno«. Redno izvajajo tudi anketo o mnenju zaposlenih in merijo indeks pozitivne klime.
Družba intenzivno sodeluje in je donator v projektih lokalnega okolja (športna društva, kulturne ustanove, šole).


PokroviteljiGlavni pokrovitelj
Zlati partner
Zlati pokrovitelji
Bronasti pokrovitelji
Mali pokrovitelj
Pokrovitelj pogostitve