Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora
POSTOJNSKA JAMA, d.d., Postojna

OBRAZLOŽITEV NAGRADE ZA LETO 2015, SREDNJE VELIKE DRUŽBE

Predsednik upravnega odbora Marjan Batagelj je v družbo Postojnska jama d.d. vstopil s svojim podjetjem Batagel&Co. d.o.o. kot večinski lastnik z 74,9 odstotnim deležem leta 2010. Za upravljanje največje slovenske turistične znamenitosti je sklenjena z Vlado R Slovenije koncesionarska pogodba, ki izteče leta 2028. Sprememba lastništva in poslovodenja je kazalce uspešnosti poslovanja družbe obrnila navzgor. Strateška usmeritev k nadgradnji kakovosti storitev, zaokroženi ponudbi vseh turističnih znamenitosti, ki jih upravlja družba in intenzivnim vlaganjem tako v zaposlene kot v samo infrastrukturo je bistveno povečala konkurenčnost družbe in njene poslovne rezultate.

Prodajni prihodki družbe so naraščali po 11-odstotni letni stopnji, kar je bilo povsem v nasprotju s trendi v dejavnosti (-4,7 % letno). Dodana vrednost se je povečeval po podobni letni stopnji, EBITDA pa je bila vsako leto v povprečju višja za petino. Dodana vrednost na zaposlenega je pri 53.400 EUR bila 8 % nad panogo, letno je naraščala po 6,6-odstotni stopnji. Plače na zaposlenega so bile 5 % nad panogo, prav za toliko se je vsako leto povečevalo število zaposlenih. Neto finančni dolg v razmerju na EBITDA je bil zanemarljiv (0,22) in štirikrat nižji kot v dejavnosti, likvidnost je bila visoka.

Postojnska jama, ki je imela od leta 1819 do 2013 kar 35 mio obiskovalcev, je v zadnjih treh letih zabeležila skoraj 26 odstotno povečanje obiska oz. 29 odstotkov več tujih gostov, ki pa predstavljajo kar 94 odstotkov vseh gostov (2015). Med njimi je 70 odstotkov evropskih gostov, raste pa število obiskovalcev iz daljnovzhodnih in prekooceanskih trgov. V letu 2015 je Postojnsko jamo in Predjamski grad obiskalo že skoraj milijon gostov, ki prihajajo iz 165 držav. S ciljem pospeševanja prodaje je družba vlagala v razvoj storitev in dodatne zmogljivosti. Tako so na primer uvedli e-prodajo vstopnic, audiovodenje, sodobna e-orodja, investirali 3 mio Eur sredstev v največji razstavni paviljon krasa na svetu, začeli so prenovo hotela Jame.
Ker upravlja z naravno in kulturno dediščino Slovenije je skrb za okolje in trajnostni razvoj izjemnega pomena in je družba zavezana k izpolnjevanju številnih zakonskih okoljskih standardov in pravilnikov, pa tudi k rednim vlaganjem in vzdrževanju jamskega sistema oz. naravnega okolja.
Tako družba kot Marjan Batagelj je za svoje uspešno delovanje prejel številne nagrade in je tudi prvi nagrajenec GZS, ki je za svoje delo prejel že drugič to prestižno nagrado (prvo je prejel l. 2000 za dosežke ob vodenju podjetja Batagel&Co.). Po njegovem mnenju so osnova dobrega delovanja podjetja kolegialnost, poštenost in odkritost. Gre za poslovno kulturo, ki ji morajo slediti vsi, osnovni moto pa je: "Delamo le, kar je dobro za jamo in gosta."


PokroviteljiGlavni pokrovitelj
Zlati partner
Zlati pokrovitelji
Bronasti pokrovitelji
Mali pokrovitelj
Pokrovitelj pogostitve