Miran Rauter, direktor
HERMI, d.o.o., Celje

OBRAZLOŽITEV NAGRADE ZA LETO 2015, MALE IN MIKRO DRUŽBE

Družinsko podjetje Hermi, ki je začelo delovati že leta 1985, je v družbo oblikoval Miran Rauter pred 13 leti in je njen 100 odstotni lastnik. Proizvodni program, ki vključuje prenapetostno zaščito, neopazne strelovode ter kabelske police in lestve, z lastnim znanjem in inovativnimi pristopi stalno posodabljajo in usklajujejo z mednarodnimi standardi, predvsem pa sledijo vsakokratnim zahtevam kupcev. Prodajo in poslovanje širijo na tuje trge – Hrvaško, Romunijo, Avstrijo in Madžarsko. Za doseganje dolgoročne ekspanzije intenzivno vlagajo v tehnološko opremo in proizvodne prostore. Proizvodnjo, prodajo in montažo strelovodne opreme izvajajo pod lastno blagovno znamko, korporativno in 5 drugih znamk, 8 patentov in 3 modele so zaščitili tako doma kot v tujini.
Za doseganje ciljev izvaja družba celostne organizacijske pristope, ki vključujejo inovativnost, konkurenčno ponudbo, odlično tehnično podporo, hitro izvedbo in ekološko neoporečne proizvode.

Družba je ob povprečni 1,5-odstotni rasti prodaje v zadnjih treh letih, prodajo na tujem trgu povečevala po 8,6-odstotni letni stopnji. Ob tem je zaposlovala vsako leto 4,6 % več zaposlenih. EBITDA je naraščala letno skoraj za desetino. Dodana vrednost na zaposlenega je bila pri 53.000 EUR višja za tretjino kot v dejavnosti in je naraščala za 2,3 % letno. Neto dobiček je bil vsako leto v povprečju višji za 2 %, relativna zadolženost se je znižala in je znašala 0,6-kratnik EBITDA, 2-krat manj kot v dejavnosti. Kratkoročni koeficient likvidnost je bil še enkrat višji od dejavnosti.

Miran Rauter vodi podjetje po najvišjih etičnih standardih s ciljem zagotavljanja zadovoljstva strank. V družbi veliko vlagajo v strokovnost in širjenje kompetenc zaposlenih ter skrbijo za zdravo in spodbudno delovno okolje.


PokroviteljiGlavni pokrovitelj
Zlati partner
Zlati pokrovitelji
Bronasti pokrovitelji
Mali pokrovitelj
Pokrovitelj pogostitve