Rudolf Horvat

Saubermacher Slovenija d.o.o.

Rudolf Horvat vodi podjetje Saubermacher Slovenija od oblikovanja družbe leta 2007 dalje in je že preko 40 let aktiven na področju komunalnih dejavnosti. S svojo inovativnostjo, odgovornostjo, strokovnostjo in vizionarstvom prispeva k uspešnosti in ugledu ne le podjetja, temveč tudi celotne komunalne dejavnosti v Sloveniji. Več

Ali je treba pri pohvali misliti na »pravo mero«?

»Menim, da je nagrada za dobro delo sodelavcev temeljnega pomena,« je prepričan Rudolf Horvat iz Saubermacher Slovenija, ki zelo veliko truda in napora vlaga v zadovoljstvo in nagrajevanje svoje ekipe: »Poleg številnih programov – od Saubermacher akademije do projekta Helping hands, Moj vodnik … – redno poskrbimo tudi za finančne nagrade ob koncu leta.«
»Pohvala, lepa beseda in naklonjenost uspehom zaposlenih so tako temelji, ki so nam pomagali doseči, da danes naša družina šteje več kot 400 sodelavcev. Družina je torej pravzaprav naše izhodišče. Stopiti izven meja, biti dovzeten za novosti in nove predloge ter postavljati človeka na prvo mesto pa so le ena izmed temeljih vodil, katerim sledim tako sam kot naše podjetje. Le tako vemo, da lahko motiviramo zaposlene in slednjim ustvarjamo dobro in zadovoljstva polno delovno okolje,« je še poudaril Horvat.

Hobiji

»Prosti čas je zame velikega pomena, saj si takrat lahko zbistriš misli in telo napolniš z energijo. Žal tega ni toliko, kot bi si želel,« pravi Rudolf Horvat, prvi mož družbe Saubermacher Slovenija. Kljub temu si enkrat na leto privošči potovanje, saj ga zelo veseli odkrivanje novih krajev in raziskovanje sveta. Prav tako se vsaj enkrat tedensko ukvarja s športom, tenisom in plavanjem. »Na ta način vzdržujem kondicijo. Rad tudi preberem dobro strokovno literaturo, predvsem o vodenju podjetja in motiviranju zaposlenih.«

Družba

»Da bi nam bilo bolje, bi vsekakor bila potrebna enotna razvojna strategija Slovenije, ki bi določila prioritete, pri čemer se ne bi več dogajalo, da kratkoročni parcialni interesi prevladujejo nad strateškimi, dolgoročnimi,« poudarja Rudolf Horvat iz Saubermacher Slovenija. Pravi, da je nujno sprejemanje političnih odločitev z upoštevanjem stroke. Izpostavlja hitro implementacijo predpisov EU, za katere ni pogojev, da se izvajajo. Prav tako je po njegovem v Sloveniji preveč birokracije in birokratskih postopkov. Nujna je tudi razbremenitev gospodarstva. »Ob tem pa vse večje zaupanje v gospodarstvo, ki nam lahko zagotovi varno prihodnost in socialno stabilnost, ob tem pa v nas vnese vse več strpnosti in razumevanja,« še pravi Horvat.