Jasna Dominko Baloh

DOBA fakulteta, Maribor

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je sodoben samostojni visokošolski zavod, ustanovljen leta 2004. Je del Poslovne skupine DOBA, ki deluje že 31 let. Vsi programi fakultete so akreditirani, izvajajo pet dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov, pet magistrskih programov in doktorski program.

Srednjeročna strategija razvoja DOBA Fakultete ima šest glavnih strateških usmeritev: Online, Znanje, Povezovanje, Rast in trajnost, Ljudje, Skupnost/ljudje. Razvili so model online študija, ki je edini mednarodno akreditiran model v jugovzhodni Evropi in imajo največ online študentov, skoraj polovica jih študira iz tujine, iz 46 držav sveta. Vpis študentov se je v zadnjih dveh letih povečal za 20 odstotkov. S svojo unikatnostjo, odprtostjo in fleksibilnostjo so nosilci sprememb na področju inovativnega učenja, razvijanja aktualnih znanj ter raziskovanja za trajnostno rast. Raziskovalna in razvojna dejavnost je usmerjena predvsem v prijavo in izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov, diseminacijo in krepitev odmevnosti raziskovalnih rezultatov ter vključevanje študentov v raziskovanje. V letih 2018–2020 so bili kot nosilci ali partnerji vključeni v pet mednarodnih programov Erasmus+ in tri slovenske projekte Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS).

Družba je s triletno povprečno 12,4-odstotno rastjo ustvarila v letu 2019 3,1 mio EUR prihodkov in kar 103.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. Tudi EBITDA v prihodkih od prodaje je znašala 25,8 odstotkov v 2019 ob 23,1-odstotni letni rasti v zadnjih treh letih. Rast prihodkov in dobička so beležili tudi v času epidemije v letu 2020.

Družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del DOBINE poslovne filozofije in se odraža v odnosu do študentov, profesorjev in mentorjev ter v odnosu do družbe in okolja. Tako aktivno sodelujejo pri različnih družbenih akcijah, ustanovljen imajo poseben učni sklad za pomoč študentom v stiski.

S sodobnim načinom vodenja, vključevanjem vseh zaposlenih v oblikovanje razvojnih ciljev, motiviranjem zaposlenih za doseganje skupnih ciljev, procesno organiziranostjo, spodbujanjem mrežne organiziranosti in odgovornosti, timskim delom, spodbujanjem inovativnosti ter približevanjem k misleči se organizaciji zagotavlja direktorica Jasna Dominko Baloh trajnostno rast DOBA Fakultete.

Kaj vam pomeni tradicija nagrajencem? S čim jo povezujete? In kako vidite prihodnost?

Naše poslanstvo, ki nas umešča v okolje že vrsto let, je »Z inovativnimi pristopi širimo znanje in povezujemo vse, ki verjamejo v uspeh in nasmeh«. Poslanstvo je tesno povezano z rdečo nitjo letošnje prireditve GZS, saj prav z inovacijami, pozitivno naravnanostjo in digitalizacijo ustvarjamo tradicijo, čeprav je tradicija v visokem šolstvu dolgotrajen proces. Ponosni smo na to, da DOBA Fakulteta deluje v zgradbi na Prešernovi ulici 1 v Mariboru, kjer je nekoč delovala študijska knjižnica. Študijsko knjižnico so vodili eminentni ravnatelji, ki so vplivali na razvoj mesta in tudi Slovenije. Tako nadaljujemo zgodbo učenja v tej hiši in tudi to je tradicija. Našo prihodnost vidimo v razmišljanjih, kako odgovarjati na družbene potrebe, kako študente osebnostno razvijati in jih pripraviti za prihodnost. DOBA Fakulteta bo tudi v naslednjih desetletjih nadaljevala z rastjo in odličnostjo na vseh področjih. Bo nosilka sprememb na področju inovativnega učenja, razvijanja aktualnih znanj ter raziskovanja. Verjamem, da bomo našo dinamično zgodbo nenehnega učenja tudi uresničili.

170 let GZS

Z GZS že vrsto let uspešno sodelujemo. Pomembno se mi zdi, da so podjetja del širše in večje organizacije, katere glavni cilj je povezovanje in predstavljanje interesov celotnega gospodarstva v Sloveniji, kar GZS tudi uspeva. Na zbornici srečujem vrsto izjemnih in požrtvovalnih ljudi, ki so pripravljeni pomagati in svetovati. Dobro sodelujemo tudi s Štajersko gospodarsko zbornico. Velikokrat se sama in moji sodelavci udeležujemo izobraževanj, ki jih organizira GZS, in ki so zmeraj aktualna, s kakovostnimi sogovorniki. Veseli smo, da nas GZS vključuje tudi v posamezne projekte, ki jih pripravlja.

Covid-19: Kako vas je osebno zaznamovalo preteklo leto in kaj je bila za vas najpomembnejša lekcija v zvezi s poslovanjem?

Zaradi našega razvojnega dela in edinstvenega modela online izobraževanja pri nas v lanskem letu ob izbruhu epidemije ni bilo potrebe po prilagajanju, tako kot so se morali prilagajati na ostalih visokošolskih zavodih. Vpis v študijske programe se je lani povečal, okrepili smo komuniciranje z vsemi deležniki, posvetili smo se aktualizaciji vsebin in predmetov, razvili in akreditirali smo dva nova študijska programa, saj sodimo med fakultete, ki znajo odgovarjati na nove in nenehno spreminjajoče se izobraževalne potrebe za prihodnost. V letu 2020 žal nismo uspeli izvesti svečane podelitve diplom, ki je vsako leto velik dogodek zame osebno. Epidemija nam je tudi prekrižala načrte glede obeleževanja 30-letnice delovanja poslovne skupine DOBA. Sicer pa je to čas, ki je zelo zaznamoval naša življenja, prilagoditi smo se morali ukrepom omejevanja druženja. S prijatelji smo odkrivali nove pohodne poti v bližnji okolici Maribora. Bilo je zabavno, vreme nas ni oviralo. Osebno sem se trudila ohranjati optimizem. Vem, da bo epidemije konec in spet bomo živeli, delali in uživali tako kot pred njo.

Zanimiva izkušnja

DOBA Fakulteta je pravo bogastvo uspešnih in tudi nenavadnih zgodb. Pri uresničevanju strategije pridobivanja tujih študentov smo se podali tudi v Afriko, ki je sicer moj najljubši kontinent. Ogromne kulturne razlike, s katerimi smo se pred obiski sicer dodobra seznanili, so nas vedno znova presenečale. Čas tam ni vrednota, a štiriurna zamuda oziroma čakanje na pričetek sestanka na eni izmed fakultet je bila zame, ki sem rada točna, pravi šok. V Afriki smo postali tudi donatorji ene od zelo revnih šol v okolici Nairobija. Podarili smo jim žoge, ki jih niso poznali, ter pisala in knjige. Učiteljem smo podarili koledar Slovenije in zasnežene gore na fotografijah so opazovali z začudenjem. Druga zanimiva zgodba je povezana z zimo doma. Za otroke zaposlenih vsako leto organiziramo srečanje z dedkom Mrazom. Zgodilo se je, da je dedek Mraz v predprazničnem času enostavno pozabil na nas. Otroci so ga nestrpno čakali. Takrat sem rešila situacijo tako, da sem si poveznila kapo na glavo in dedka Mraza zaigrala sama. Otroci tega sploh niso opazili, zapeli so mi pesmico, najpomembnejša pa so tako ali tako bila darila.

Hobiji

Delo me zelo veseli, veselim se izzivov, a delo spremlja tudi stres, ki ga poskušam obvladati. Včasih mi to uspeva bolj, včasih manj. Ob vodenju fakultete me zanima kup stvari in veliko je stvari, ki jih še želim početi v prihodnosti. Sicer rada potujem, slikam, igram golf, hodim v hribe, berem in skrbim za redno druženje s prijatelji. Obožujem morje, kjer preživljamo vikende. Zadnja leta mi kakšen dan v tednu polepšata dve krasni vnukinji. Obiskujem savno, fitnes, veselim se drobnih stvari, vsakega jutra, glasbe v avtu na poti v službo, polne lune in rož na vrtu …