Enzo Smrekar 
Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Ljubljana

Enzo Smrekar je član uprave družbe Atlantic Droga Kolinska od leta 2008 ter direktor družbe od leta 2016. Opravlja tudi funkcijo podpredsednika skupine Atlantic Grupe za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo.

Družba ustvari na slovenskem trgu 38 % prihodkov, sledijo trgi EU, JV Evrope in drugi trgi. Dodana vrednost na zaposlenega znaša dobrih 96.000 EUR (2020) in dosega 5 % povprečno letno rast v zadnjih treh letih. Delež investicij v opredmetena osnovna sredstva v zadnjih treh letih znaša 3,5 % letne prodaje oziroma 5,9 mio EUR, kar podjetje uvršča med vodilne v panogi. Namen investicij je zmanjševanje porabe naravnih virov (elektrika, voda, …), zviševanje produktivnosti, posodobitev proizvodnih kapacitet, uvajanje digitalnih orodij in povezljivost posameznih proizvodnih procesov, vse v smislu povečanja proizvodnje, učinkovitosti in konkurenčnosti. Družba pristopa sistematično k obvladovanju svojih vplivov na okolje, z uvajanjem sistemov ravnanja z okoljem ali upravljanja z energijo, ki se kažejo v zmanjšani porabi energentov in vode. Količine odpadkov namenjenih na deponijo so se zmanjšale za 26 %, sežig pa za 22 %.

Podjetje posluje z vizijo navdihniti ljudi, da dodajo okus vsakodnevnim trenutkom, s tem ko ustvarja izdelke, ki jih imajo radi. Razvoj podjetja temelji na vlaganju v osvežitev in nadgradnjo tradicionalnih blagovnih znamk, z ustvarjanjem novih blagovnih znamk, tudi v novih kategorijah in krepitvijo potrošniške izkušnje, tako doma kot na poti (on the go segment). Internacionalizacija je pomembna strateška prednostna naloga, z usmerjenim vlaganjem v manjše število izbranih trgov, prav tako podpora v trženju in prodaji segmenta potrošnje na poti. Podjetje ima registrirano lastno raziskovalno skupino Droga Kolinska s 13 raziskovalci. Velik poudarek je namenjen pomenu vodenja ljudi, uvajajo vodenje mednarodnih dislociranih timov, s poudarkom na komunikaciji in razumevanju kulturnih razlik.

Enzo Smrekar je član predsedstva Mednarodne smučarske zveze FIS, predsednik Smučarske zveze Slovenije in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, član upravnega odbora KK Cedevita Olimpija ter namestnik predsednika nadzornega sveta Športne loterije d.d..Intervju z nagrajencemKaj vam pomeni slogan »moč je v ljudeh«?

Kaj je po vaši presoji najpomembnejša lastnost odličnega tima?

Kako privabiti izzivov željne kadre?