Igor Kastelic 
REM d.o.o., Trebnje

Igor Kastelic je od leta 2003 direktor danes 200-članskega kolektiva iz Trebnjega.

Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja zahtevnejših modularnih montažnih objektov na področju Evrope in širše. Specializirani so za projektiranje, izdelavo in montažo zahtevnejših modularnih montažnih objektov in inženiringa. Pretežni del prihodkov (70 %) realizirajo s prodajo različnih tipov bivalnih kontejnerjev ter modularnih montažnih enot oziroma objektov na tujem trgu. Največja izvozna trga sta Nemčija in Avstrija, aktivno so usmerjeni tudi na trga Velike Britanije ter Skandinavije. Načrtujejo preusmeritev iz produktnega v storitveno usmerjen trženjski pristop, podprt z digitalizacijo vseh procesov. So narekovalci trendov v svoji tržni niši zaradi uspešnega razvoja energetske učinkovitosti objektov, požarne in potresne varnosti, zvočnega udobja in okoljskega odtisa.

Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po stopnji 3,5 %, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 14 % letno. Glavni namen investicij je zagotoviti dolgoročni razvoj podjetja in z vpeljavo najnovejših tehnologij v proizvodnjo modularnih enot slediti trendom industrije 4.0. Z neprestanimi vlaganji v raziskave in razvoj želijo zagotoviti dolgotrajno konkurenčno pozicijo v svetovnem merilu. Investicija izgradnje novih poslovno-proizvodnih prostorov je bila prepoznana kot investicija, ki je strateškega pomena za razvoj Slovenije. Podjetju REM pa je bila s strani Vlade RS, kot prvemu domačemu podjetju, dodeljena subvencija v višini 2,6 mio EUR. Vrednost, ki je namenjena implementaciji visoko tehnološke proizvodne opreme oz. avtomatizaciji proizvodnega procesa, pa znaša 7,6 mio EUR.

Podjetje je razvojno in inovacijsko zelo aktivno. Proizvodi in storitve podjetja so rezultat lastnega razvoja, kakor tudi intenzivnega povezovanja z domačimi in tujimi partnerji ter raziskovalno sfero. V zadnjih letih  se osredotočajo predvsem na razvoj novih rešitev na področju energetske učinkovitosti, zvočne izolativnosti, požarne varnosti in statične zasnove objektov. Razvili so orodje za analizo ogljičnega odtisa modularnih enot, ki je osnova za pridobivanje okoljskih certifikatov, ki bodo pri javnih objektih kmalu obvezni. Podjetje se zaveda tudi svoje družbene odgovornosti, saj podpira številne aktivnosti, ki omogočajo višjo kakovost življenja in razvoj lokalnih iniciativ – od športnih in kulturnih do izobraževalnih.

Razvojni program podjetja predvideva v prihodnje še intenzivnejša vlaganja v razvoj novih oblik montažnih enot s poudarkom na specializaciji izdelave zahtevnih projektov, tako imenovanih visoko tehnoloških modularnih montažnih objektov.


Intervju z nagrajencemKaj vam pomeni slogan »moč je v ljudeh«?

Kaj je po vaši presoji najpomembnejša lastnost odličnega tima?

Kako privabiti izzivov željne kadre?