Radovan Bolko


 
Kolektor, Idrija

Radovan Bolko je vso svojo poklicno pot posvetil Kolektorju. Začel je kot štipendist, ko je bil Kolektor relativno majhno, manj znano podjetje. Bil je tehnolog, pa konstruktor in razmeroma mlad postal član poslovodstva. Po najrazličnejših vodstvenih in vodilnih funkcijah je postal glavni izvršni direktor in na koncu še predsednik uprave. Za njegovim krmilom je bil zadnjih osem let.       

Pod Bolkovim vodstvom je Kolektorju uspelo več kot podvojiti prodajo, iz 450 mio EUR leta 2014 na predvideno milijardo evrov prometa v letošnjem letu. Ključna pri uresničevanju tega cilja je bila Kolektorjeva  filozofija rasti, ki je vpisana v njegov DNK.

Kolektor je danes mala multinacionalka s sedežem v Sloveniji in široko razvejano mrežo podjetij in podružnic v Evropi, Ameriki in Aziji, ki pod eno streho združuje tri močne neodvisne skupine: Kolektor Mobility, Kolektor Technologies in Kolektor Construction. Njegova družina šteje več kot 5.000 zaposlenih.

Kolektor na tujih trgih ustvari 60 % prihodkov od prodaje. Dodana vrednost je v letu 2020 znašala 225,6 mio EUR in se je v zadnjih treh letih v povprečju povečala za 4,3 odstotke letno. S stabilnim poslovanjem in zdravo strukturo virov financiranja omogočajo ustvarjanje denarnega toka, ki je poleg zdrave mere zadolževanja najpomembnejši vir za investicije. Te v zadnjih treh letih kumulativno znašajo 16 % letne prodaje ali 124 mio EUR. V zadnjem obdobju so v Kolektorju zlasti investirali v razvoj in proizvodnjo sistemov na programih elektronike in pogonov ter hibridnih komponent, programe digitalizacije, gradbeništva in elektroenergetike.

Kolektor se uvršča med najbolj razvojno in inovacijsko usmerjena podjetja v Sloveniji. Njegove razvojne skupine so vključene v mnoge slovenske in tuje razvojno-raziskovalne grozde, sheme in projekte. Kontinuirano rast zagotavljajo z intenzivnim vlaganjem v raziskave, razvoj in inovacije, katerim letno namenijo več kot 4 % ustvarjenih prihodkov. Aktivno sodelujejo tudi z univerzami in inštituti in tudi s tem podpirajo razvoj kadrov, ki so največja vrednost koncerna.

Tri glavne Kolektorjeve prioritete so zelen prehod v brezogljično družbo, nadaljevanje digitalne transformacije in vizija »One Kolektor«, s katerimi bodo uspevali v svetu mobilnosti, gradbeništva, energetike in infrastrukture.


Intervju z nagrajencemKaj vam pomeni slogan »moč je v ljudeh«?

Kaj je po vaši presoji najpomembnejša lastnost odličnega tima?

Kako privabiti izzivov željne kadre?