Igor Zorko


 
ZZI d. o. o., Ljubljana

Igor Zorko se je leta 1996 (ob študiju in igranju košarke) zaposlil v družinskem podjetju ZZI in po upokojitvi očeta, leta 2006, prevzel vodenje podjetja. Od takrat ga vodi skupaj z bratoma in sestro.

ZZI je napredno razvojno IT podjetje, temelječe na odgovornem odnosu do zaposlenih, družbe in okolja. Z naprednimi digitalnimi produkti in poslovnimi modeli nastopa na trgu, kar ga tudi izven Slovenije ločuje od konkurence. Od leta 1991 je avtor slovenskega in od leta 2003 črnogorskega Carinskega sistema ter več kritičnih informacijskih sistemov javne uprave. Od 2014. širšemu trgu nudi storitve B2B ePoslovanja na bizBox platformi (eRačuni, EDI), ki jo uporablja že 17.000 podjetij in 34.000 uporabnikov.

Nova strategija na področju razvoja in inovacij zagotavlja rast ter konkurenčne prednosti in razvoj produktov podjetja preko stalnega inoviranja, razvoja novih aplikativnih in tehnoloških rešitev na področju interoperabilnosti za področje carinskih in davčnih sistemov ter rešitev na platformi bizBox na slovenskem in enotnem EU trgu.

Stalno posodablja in nadgrajuje modele projektnega vodenja, razvoja in upravljanja, ki vedno bolj temelji na agilnem pristopu, odločanju na podlagi velikih podatkov in avtomatizaciji procesov, povspod tam, kjer je to mogoče. Razvoj informacijskih sistemov in nudenje storitev v oblaku je specifična stroka, a v vodenje, organiziranost ter upravljanje podjetja po korakih uvajajo najboljše globalne prakse in modele.

Temeljne vrednote podjetja ZZI so spoštovanje, zaupanje, odgovornost, ustvarjanje ter ohranjanje dobrih medosebnih odnosov. Ta temeljna prepričanja jim pomagajo, da delujejo kot ekipa in stremijo k skupnim ciljem. Podjetje ZZI je skupnost sodelavcev, ki sodelujejo pri zagotavljanju kvalitetnega poslovanja podjetja in delajo v prijetnem okolju, spoštujejo kreativnost posameznika, pošteno delo in odnose ter različnost sodelavcev.

Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po stopnji 23 %, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 30 % letno.

Vizija družbe je postati vodilni slovenski in EU ponudnik platforme in storitev v oblaku na področju B2B e-poslovanja za SME podjetja, da bodo tudi mala podjetja digitalno povezovala in delovala na enotnem evropskem digitalnem trgu v skladu s sloganom »Be connected and be paperless!«


Intervju z nagrajencemKako doseči odličnost v poslovnem okolju in širši družbi? Igor Zorko


Kaj vam pomeni slogan »V družbi odličnih«? Igor Zorko


Kaj je po vaši presoji najpomembnejša lastnost odličnega tima? Igor Zorko


Katere lastnosti in vrednote so najpomembnejše za doseganje odličnosti? Igor Zorko