Janko Koprivec


 
lastnik SILIKO d.o.o.

Janko Koprivec je v letu 1984 skupaj z ženo odprl s.p. in začela sta proizvodnjo na manj kot 30 m² domače garaže. Leta 1993 je s.p. preoblikoval v d.o.o. V letu 2003 je kupil del proizvodnih prostorov v Boštanju pri Sevnici, ob povečanju obsega dela in prostorskih potreb v orodjarni v Brezju pa je razširil svoje poslovne prostore na Vrhniki.

Podjetje Siliko d.o.o. je razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov in termoplastov z več kot 30-letno tradicijo. Danes proizvodni program obsega dejavnosti, ki kupcu nudijo celovito storitev – od idejne zasnove, konstrukcije in izdelave orodja do velikoserijske proizvodnje. Z razvojem v dobavitelja za nemško avtomobilsko panogo je družba pridobila izjemen vpogled v dogajanje in nove trende v industriji. To ji omogoča, da je bistveno bolje pripravljena na smeri razvoja nemške avtomobilske industrije. Dolgoročno sodelovanje zmanjšuje poslovna tveganja in omogoča boljšo prilagodljivost podjetja na dinamične spremembe v panogi. Z višjo kompleksnostjo produktov in pozicioniranjem podjetja kot kompetentnega partnerja z visokotehnološkimi rešitvami so si postavili temelje jasno začrtane poti za obstoj in rast tudi v prihajajočih letih. Podjetje je globalno usmerjeno, saj je prisotno na več kot 30 tujih trgih, na katerih ima vzpostavljena dolgoročna sodelovanja s kupci. V podjetju skrbijo za učinkovito dvosmerno komunikacijo z zaposlenimi (kvartalna srečanja zaposlenih, iniciativa Siliko dialog). Nadgrajujejo tudi veščine vodenja in komunikacije za dobre odnose in zadovoljstvo vseh zaposlenih. Stalno izobraževanje in razvoj veščin izkazujeta predanost ustvarjanju podpornega delovnega okolja. Podjetje nadaljuje z digitalizacijo vseh procesov v proizvodnji. Z izbiro primernih tehnoloških procesov in učinkovitih metod pa se zavezuje k intenzivnemu zmanjševanju deleža odpadkov – od snovanja novega izdelka do razvoja procesa, kjer predvidijo minimalne okoljske vplive v serijski proizvodnji. V Siliku so zavezani politiki skladnega poslovanja z okoljem, kar potrjujejo tudi z vzdrževanjem standarda ISO 14001.


Intervju z nagrajencemV kakšnem smislu se vam zdi, da je vodenje umetnost?

Kaj o umetnosti vodenja ste se naučili tekom svoje kariere?