Robert Medle


 
direktor Roletarstvo Medle d.o.o.

Robert Medle je predstavnik druge generacije družinskega podjetja, ki se je razvilo iz očetove obrtne delavnice pred 47 leti. Iz servisnega podjetja za montažo rolet se je z leti preoblikovalo v proizvodno podjetje. Glavni produkti so rolete in žaluzije ter proizvodnja polizdelkov za izdelavo rolet, žaluzij in PVC oken. Robert Medle je postal direktor pri 32 letih, dejansko pa je bil v podjetje vpet že od otroštva. Pod njegovim vodstvom se je število zaposlenih povečalo s 50 na 200, po javno objavljenih podatkih je Roletarstvo Medle d.o.o., Novo mesto vodilni slovenski proizvajalec v panogi. Osredotočeno je na prodajo B2B partnerjem, ki so povezani z gradnjo in adaptacijami stanovanjskih in poslovnih objektov.

Rast podjetja temelji na multiplikacijskih učinkih vlaganj zadnjih let v razvoj izdelkov in storitev, digitalizacijo in optimizacijo poslovnih in proizvodnih procesov, promocijske in marketinške aktivnosti in posodobitev proizvodnih kapacitet. V podjetju imajo lastno razvojno ekipo, sodelujejo pa tudi s tujimi in domačimi dobavitelji ter raziskovalnimi institucijami. Z vlaganjem v marketing in prisotnostjo na mednarodnih specializiranih sejmih si utrjujejo pozicije in iščejo priložnosti za širitev na nove trge. Podjetje izvaja strateško preoblikovanje, usmerja se v enoizmensko delo, kar optimizira delovni proces in hkrati krepi privlačnost podjetja za nove kadre. S pomočjo letnih in medletnih individualnih pogovorov sproti slišijo želje zaposlenih in skupaj iščejo poti za razvoj. K dobremu počutju zaposlenih prispevajo tudi pripomočki za lažje opravljanje delovnih operacij ter druženje izven delovnega okolja (športne aktivnosti, pikniki, izleti …). V zadnjih treh letih so pospešeno digitalizirali procese in jih kljub proizvodnji unikatov uspeli učinkovito normirati in optimizirati. V tem obdobju so dosegli izjemen dvig produktivnosti za 30 ž% ter zmanjšanje odpadkov za 25 %. Imajo pet lastnih elektrarn in kogeneracijo za pridobivanje električne energije, okolju prijazne prakse spodbujajo tudi med zaposlenimi, za učinkovitejše okoljsko delovanje se povezujejo z lokalnimi ustanovami.


Intervju z nagrajencemV kakšnem smislu se vam zdi, da je vodenje umetnost?

Kaj o umetnosti vodenja ste se naučili tekom svoje kariere?