SPS

mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Lek farmacevtska družba, d.d.


mag. Vojmir Urlep, Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Lek, ki je bil ustanovljen leta 1946,  je član Skupine Sandoz, Novartisove generične divizije, drugega največjega proizvajalca generičnih zdravil na svetu in pionirja na področju podobnih bioloških zdravil. Lek je vodilni Sandozov razvojni center, usmerjen v razvoj tehnološko najzahtevnejših učinkovin in izdelkov, in eden njegovih ključnih proizvodnih centrov.

Družbo  odlikujejo izjemni poslovni rezultati, ki jih dosega predvsem v prihodkih na zaposlenega, dodani vrednosti na zaposlenega in dobičkonosnosti. Ob ohranjanju deleža na domačem trgu, povečujejo tudi izvoz, ki predstavlja skoraj 90% celotne proizvodnje. V letu 2012 so na trge po vsem svetu lansirali več kot 1.300 novih izdelkov.

Pod vodstvom predsednika družbe Vojmirja Urlepa so postali vodilni Sandozov razvojni center in povečali proizvodnjo na vseh lokacijah v Sloveniji, predvsem pa so se usmerili v tehnološko zahtevne razvojne projekte in odprli nova delovne mesta, samo v letu 2012 so zaposlili 300 novih sodelavcev.  Obsežne naložbe  v razvoj in v širitev ter posodobitev proizvodnje, ki so v desetih letih, odkar je Novartis kupil Lek, znašale več kot 1,3 milijarde evrov, lastna razvojna skupina s 550 strokovnjaki, med katerimi je več kot 170 doktorjev znanosti, stalno sodelovanje s slovenskimi inštituti in fakultetami, pridobitev statusa edinega kompetenčnega centra za proizvodnjo ampul za ves Novartis, potrjuje njihovo razvojno naravnanost.  Vlaganje v znanje se potrjuje tudi s povprečno 20 vloženimi patentnimi prijavami letno in več kot 1.200 podeljenimi patentnimi pravicami v svetu. V lanskem letu so prejeli tudi zlato priznanje GZS za inovacije.

Družbena odgovornost, ki je sestavni del njihovega delovanja, temelji na štirih stebrih odgovornosti: do bolnikov, do poslovnega delovanja, do ljudi in skupnosti ter do naravnega okolja.

Iz pogovora za posebno številko revije Glas gospodarstva: Farmacija + posel

Kakšno je vaše sodelovanje s tujim lastnikom? Gledate nanj kako drugače, ker je tuj? 
Upam si trditi, da z našim lastnikom zelo dobro sodelujemo, kar potrjujejo tudi naši rezultati. Naš lastnik ima zelo jasno opredeljeni vizijo in strategijo, kam želi priti in kako naj bi tja prišel. Delno lahko razumemo strah Slovencev pred tujim kapitalom, saj smo majhno gospodarstvo, majhno okolje. A tuji kapital, ki se odloča za vstop v neko okolje, ima pred sabo praviloma predvsem poslovni interes, ki ni kratkoročno naravnan. Zato je strah Slovencev odveč. Ne nazadnje smo videli, kakšen lastnik je domači kapital.

Zdi se, da ste se na svoji karierni poti vedno gibali med strokovnostjo na področju farmacije in gospodarstvom – in to uspešno. Kaj je vaš recept za osebni uspeh?
Za uspeh mora vsak najti svojo pot. Moja pot ni šla po pričakovanjih. Kot študent sem se videl predvsem v laboratoriju pri znanstveno-raziskovalnem delu, a sem že s prvo zaposlitvijo skrenil s te poti. Ko je bilo jasno, da bo moja kariera tekla v poslovnem okolju, sem se odločil, da svojo osnovno izobrazbo s področja farmacije dopolnim še z znanji in veščinami poslovanja ter vodenja sodelavcev organizacije.