telekom

Petra Melanšek, direktorica VIVAPEN, d.o.o.


Petra Melanšek, Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Vivapen je družinsko podjetje, ki ga je Petra Melanšek prevzela od svojega očeta. Pisala in nalivna peresa, ki jih podjetje proizvaja, so rezultat lastnega znanja in skoraj v celoti namenjena prodaji na tujih trgih, predvsem trgih EU, vstopajo pa tudi na trga Indije in Kitajske. Z visoko rastjo donosnosti kapitala in sredstev in dobičkovnosti prodaje dosega tudi visoko rast dobička in dodano vrednost na zaposlenega, ki je nad povprečjem panoge. Strategija lastnega razvoja temelji na inovativnih rešitvah, kot je na primer razvoj lastnega dovajalnega sistema za pisala, kar družbo uvršča v sam vrh proizvajalcev v svetovnem merilu. Zato so v zadnjem obdobju investirali predvsem v opremo in avtomatizacijo proizvodnje. Podjetje nastopa v tržni niši dinamičnih proizvajalcev peres manjših serij, oplemenitenih z dekorativnim tiskom. Njihovi produkti imajo dodan napis »Made in Slovenia« oz. »Made in EU«, tudi kadar gre za produkte, proizvedene za tuje strateške partnerje. Okoljsko ozaveščenost izkazujejo z vlaganji v zmanjšanje vpliva izdelkov na okolje.

Iz pogovora za posebno številko revije Glas gospodarstva: Pisala, ki pišejo zgodbo o uspehu

Lahko bi rekli, da sodite v generacijo sodobnih žensk, ki združijo podjetništvo in družino. Ne gre za ali–ali, ampak oboje.
Lani me je poklicala novinarka in vprašala, kaj je posel mojega življenja. Hotela mi je dati pet minut, a časa za razmislek nisem potrebovala. To je Luka. Zdaj je samostojen fant in sem zelo sem ponosna nanj. To je za starša največje zadovoljstvo. Umetnik moraš biti, da vse skupaj združiš, a se da.

Kdo so vaši največji tekmeci?
To so evropska podjetja, čeprav je pritisk z vzhoda bil in je še vedno zelo velik. Ko se je začela tranzicija, bi lahko začeli tudi z množično proizvodnjo poceni izdelkov, a smo se raje odločili za kakovost, držimo svojo raven in poskušamo pri tem vztrajati. To je bila pravilna odločitev, saj se k nam vračajo tudi podjetja, ki so nas zamenjala zaradi cene. Kakovost je za kupca pomembna. V Sloveniji nimamo tekmecev, enega imamo v Avstriji, največ pa seveda v Nemčiji.