Lek: Kakovost – bistveni del naše zmagovalne kulture


Predsednik uprave Lek farmacevtska družba, d.d., mag. Vojmir Urlep, je prejemnik Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2012.

 

Kakovost na vsakem koraku

Zmagati – to so sanje vsakega posameznika in vsake družbe. Skupaj zmoremo ujeti še tako nedosegljive cilje in to smo že pogosto dokazali ter bili prvi na trgu. Za vsako zmago pa se skriva nešteto pridnih rok in zbranih misli, znanja in idej, nešteto ur razvoja in načrtovanja, ki jim je skupna skrb za najvišjo kakovost na vsakem koraku.


 

Pri zagotavljanju najvišje kakovosti naših izdelkov in storitev sodelujemo vsi, od sodelavk in sodelavcev v proizvodnji, raziskovalcev, inženirjev do nabave, oskrbe, prodaje in vse do najvišjega vodstva. Da kot del Sandoza tudi v Sloveniji zelo dobro razumemo pomen kakovosti, dokazujemo skozi izjemno uspešno vzdrževanje sistema kakovosti z uspešno prestanimi številnimi najzahtevnejšimi notranjimi in zunanjimi presojami. Samo v letu 2012 jih je bilo 25, med njimi štiri inšpekcije izjemno zahtevne ameriške Agencije za hrano in zdravila FDA.

Z odličnim dosežkom smo že drugič posegli po najvišjem priznanju na tem področju – letni Sandozovi nagradi za odličnost v kakovosti in utrdili naš sloves zanesljivega ter odgovornega deležnika v Sandozovem poslanstvu postati najpomembnejši ponudnik kakovostnih in dosegljivih zdravil.

»V Sloveniji smo bili pri zagotavljanju kakovosti vedno zelo uspešni in to smo ponovno potrdili z uspešno opravljenima inšpekcijama FDA. Ob zaostrovanju zakonodajnih zahtev v farmacevtski industriji na svetovni ravni in s tem tudi v Novartisu in Sandozu to ni uspeh le za Slovenijo, ampak za celoten Sandoz in Novartis ter je potrditev naših prizadevanj pri doslednem zagotavljanju kakovosti. To je rezultat dela in predanosti vseh sodelavk in sodelavcev, ki so sodelovali pri presojah in prepričljivo predstavili kakovost našega dela. Verjamem, da bomo po tej poti stopali tudi naprej in še krepili svojo kulturo kakovosti, ki mora biti v mislih vsakega izmed nas na vsakem koraku našega dela,« je povedala Breda Velkovrh Remec, direktorica Kakovosti.

Ob tem, da na vseh naših proizvodnih lokacijah dosegamo rast obsegov ter uvajamo in lansiramo nove izdelke, ob vseh novih naložbah in številnih razvojnih projektih ostajamo tudi v prihodnje prav posebej pozorni na zagotavljanje kakovosti, varnosti, učinkovitosti in regulatorne skladnosti naših izdelkov. Zato veliko časa in sredstev namenjamo tudi nenehnemu izobraževanju zaposlenih na različnih področjih, ki skupaj soustvarjajo kakovost naših procesov in izdelkov.

Pri svojem delu imamo vedno v mislih bolnike. Želimo jim ponuditi najkakovostnejše izdelke.

To pa lahko storimo le, če živimo kakovost. Vgrajujemo jo v zaupanje in spoštovanje med sodelavci in poslovnimi partnerji, v sodelovanje in partnerstvo, v naš odnos do okolja, življenja, dela in časa. Udejanjamo jo v raznolikosti in vključenosti, učinkovitosti in odgovornosti.

Na kakovosti temelji naš odnos do zdravja.


Avtor: Lek farmacevtska družba, d.d.