Jože Mermal, predsednik uprave, BTC


Jože Mermal, predsednik uprave BTC, d.d., Ljubljana

 

 

Jože Mermal: Občudujem Inke

Delniško družbo BTC - v letošnjem letu praznuje svojo 60-letnico delovanja - vodi zadnjih dvajset let Jože Mermal, ki je v njej zaposlen vse od leta 1978. Prav v času njegovega vodenja je dosegla presenetljiv vzpon v vseh pogledih - podjetniškem, ekološkem in v odgovornosti do družbe. Iz prvega slovenskega nakupovalnega središča se je razvila v največje evropsko poslovno, nakupovalno in rekreativno zabaviščno središče z 21 milijoni obiskovalcev na leto.
BTC odlikujejo izjemni poslovni rezultati, ki jih izkazuje predvsem v celotni gospodarnosti, dobičkovnosti prodaje, rasti prihodkov in dobička tudi v sedanjih zahtevnih gospodarskih razmerah. 333 zaposlenih je v letu 2012 ustvarilo 61,3 mio € prihodkov, dodana vrednost na zaposlenega pa je bila enkrat višja kot v panogi.
Njihova razvojna strategija sledi najnovejšim tehnologijam vodenja po načelih trajnostnega razvoja. Strategijo podpirajo horizontalne aktivnosti: družbena odgovornost, inovativnost, strateški projekti z organizacijami s področja kulture, športa, zabave, znanosti in umetnosti, odprtost do družbe.Intenzivno naložbeno politiko potrjuje 400 mio € sredstev, vloženih v zadnjih dvajsetih letih oziroma 56 mio € investicij, ki jih je družba skupaj s poslovnimi partnerji vložila v zadnjih treh letih v novogradnje, obnovo infrastrukture, energetsko učinkovitost in sodobno tehnologijo. V pripravi je tudi 140 mio € vredna investicija v nov intermodalni logistični terminal, saj je logistika ena pomembnih dejavnosti podjetja. Posebna vlaganja so namenjena okoljskim projektom, kjer so za inovativne rešitve prejeli že številne nagrade.
Stalno sodelovanje s slovenskimi fakultetami, inštituti, drugimi strokovnjaki, posluh za potrebe poslovnih partnerjev, med katerimi jih kar 50 odstotkov prihaja iz tujine, razumevanje potreb širše družbene skupnosti ter izjemen poudarek inovativni poslovni kulturi celotnega kolektiva, ustvarjajo priložnosti in okolje za realizacijo novih, sodobnih storitev in dejavnosti, ki jim zna prisluhniti in vzpodbuditi tudi predsednik uprave Jože Mermal.
Družbena odgovornost je sestavni del celovitega delovanja družbe, kar potrjuje sodelovanje in podpora na več kot 200 različnih dogodkih s področij kulture, umetnosti, športa, izobraževanja, znanosti, humanitarne dejavnosti zgolj v letu 2012.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za lčeto 2013)

Intervju
Jože Mermal:
Občudujem Inke (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)

 

 

Jože Mermal na novinarski konferenci
pred podelitvijo Nagrade GZS, 5.3.2014


Pripeti dokumenti

Tomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)