Danilo Ferjančič, generalni direktor, Porsche Slovenija


Danilo Ferjančič, generalni direktor,
Porsche Slovenija d.o.o., Ljubljana

Danilo Ferjančič: Vrhunska mobilnost

Družba Porsche Slovenija je na slovenskem trgu prisotna že 20 let in je v tem času svojo ponudbo razširila na šest avtomobilskih blagovnih znamk – Volkswagen, Volkswagen Gospodarska vozila, Škoda, Audi, SEAT in Porsche. So hčerinsko podjetje avstrijskega koncerna Porsche Holding, ki ima sedež v Salzburgu. Od leta 2006 jo vodi generalni direktor Danilo Ferjančič, ki se mu je aprila 2009 pridružil predstavnik lastnikov Heinz Slesak.
Med 536 konkurenti na domačem trgu je podjetju s 94 zaposlenimi in mrežo 38 pooblaščenih trgovcev v letu 2012 kljub 16-odstotnemu padcu slovenskega avtomobilskega trga uspelo povečati tržni delež. Izjemni so tudi finančni rezultati, saj je dodana vrednost na zaposlenega štirikrat višja kot v panogi, prihodki na zaposlenega pa znašajo kar 2,76 mio €.
Čeprav so vozila, ki jih zastopajo in prodajajo, plod razvoja najnovejših tehnologij za zmanjšanje emisij v okolje, gospodarno porabo goriva in dolgo življenjsko dobo, je podjetje usmerilo napore v dodatni razvoj celovite strategije komuniciranja. Tako je učinkovito povezalo sodobna medijska orodja in klasično oglasno in PR komuniciranje s ciljem ustvariti zadovoljne kupce, pridobiti njihovo zvestobo, spremljati njihovo zadovoljstvo in pričakovanja. »Feel good« strategija, ki go zagovarja Danilo Ferjančič, temelji na petih ključnih dejavnikih: pravi ljudje na pravem mestu, skupne temeljne vrednote, jasni cilji, stalna komunikacija in odgovornost. Družba je vrsto let pokrovitelj najrazličnejših kulturnih, športnih in humanitarnih dejavnosti.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za lčeto 2013)

Intervju
Danilo Ferjančič:
Vrhunska mobilnost (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)Danilo Ferjančič na novinarski konferenci
pred podelitvijo Nagrade GZS, 5.3.2014


Pripeti dokumenti

Tomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)