Iztok Stanonik, direktor, Polycom Škofja Loka


Iztok Stanonik, direktor, Polycom Škofja Loka d.o.o., Poljane

Iztok Stanonik: Športna ekipa, ki si želi le najboljših rezultatov

Družinsko podjetje Polycom Škofja Loka je v solastništvu bratov Iztoka in Igorja Stanonika. Glavna dejavnost podjetja je predelava termoplastov, razvoj novih orodij in brizganje zahtevnejših tehničnih izdelkov za avtomobilsko in druge industrije, pri čemer so partnerji številnih domačih in tujih uveljavljenih proizvajalcev. Kot prvi so na primer prejeli naslov najboljšega dobavitelja največjega proizvajalca amortizerjev na svetu, podjetja Stabilus.
V primerjavi s panogo dosega podjetje bistveno boljše rezultate tako v dodani vrednosti kot v prihodkih na zaposlenega. Izjemno povečuje tudi donosnost kapitala in sredstev ter čisti dobiček, ki se je v zadnjih treh letih početveril. K pospešeni rasti prodaje, ki je 66-odstotno usmerjena na tuje trge – EU, Ameriko in Azijo – doprinaša stalni razvoj, kateremu namenijo 11 odstotkov celotnega prihodka. Registrirana lastna razvojna skupina sodeluje s Fakulteto za strojništvo. V zadnjem obdobju so razvili preko 150 novih orodij za brizganje termoplastov in procesov brizganja izdelkov. V podjetju sledijo načelu en predlog, ena izboljšava na vsakega zaposlenega. Je eno redkih podjetij, ki je imelo v letu 2013 kar 15 štipendistov. Proizvodnjo širijo z investicijo v nov obrat v Črnomlju.
Okoljsko ozaveščenost potrjujejo s trajnostnimi poročili in drugimi programi in meritvami.So izjemni podporniki projektov in aktivnosti lokalnega okolja in socialno ogroženih družbenih skupin.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za lčeto 2013)

Intervju
Iztok Stanonik:
Športna ekipa, ki si želi le najboljših rezultatov (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)

Iztok Stanonik na novinarski konferenci
pred podelitvijo Nagrade GZS, 5.3.2014


Pripeti dokumenti

Tomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)