Andrej Orožen, direktor in dr. Jure Knez, tehnični direktor, Dewesoft


Andrej Orožen, direktor in dr. Jure Knez, tehnični direktor,
Dewesoft d.o.o., Trbovlje

Andrej Orožen in dr. Jure Knez: Vedno korak pred konkurenco

Andrej Orožen in dr. Jure Knez sta lastnika in soustanovitelja podjetja Dewesoft z odvisnimi družbami v Avstriji, Nemčiji, Singapurju in ZDA. Podjetje, ki proizvaja merilne inštrumente in programske ter strojne rešitve najzahtevnejših meritev v avtomobilski, letalski, transportni in drugih industrijah, civilnem inženiringu in energetiki, dosega dva in pol krat višjo dodano vrednost kot znaša ta v panogi, trikrat višje prihodke na zaposlenega, rast donosnosti kapitala, ki v panogi trenutno pada, in izjemno rast čistega dobička.Podjetje, ki dosega 86-odstotni delež prodaje na tujih trgih, se uspešno uveljavlja prav z osvajanjem tržne niše v inovativnih rešitvah meritev, s katerimi pospešeno prodira tudi z lastnimi podjetji na trge EU, ZDA, Azije in Rusije. Inovacije, ki predstavljajo preko ene tretjine proizvodnega programa, razvija lastna skupina razvojnikov, saj ima kar 60 odstotkov zaposlenih visoko oziroma višjo izobrazbo. Tako je podjetje tudi prejemnik številnih prestižnih nagrad, med katerimi je tudi nagrada vesoljske agencije NASA za najboljši tehnološki dosežek za njihov merilnik DEWE-43. Razvojna strategija s poudarkom na lastnem znanju in inovativnih pristopih s celovito ponudbo naročnikom prilagojenih rešitev zagotavlja odprte možnosti nadaljnjega razvoja in rasti podjetja.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Andrej Orožen in dr. Jure Knez:
Vedno korak pred konkurenco (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)

Andrej Orožen in dr. Jure Knez na novinarski konferenci
pred podelitvijo Nagrade GZS, 5.3.2014


Pripeti dokumenti

Tomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)