Janez Kodila, direktor, Kodila d.o.o.


Janez Kodila, direktor, Kodila d.o.o.,
Markišavci pri Murski Soboti

Janez Kodila: Ni močne zgodbe, če ni regija močna

Že tretja generacija družine Kodila je zaposlena v podjetju, ki ga Janez Kodila vodi sedaj 12 let. Iz lokalne mesnice so se preusmerili v proizvodnjo prekmurske šunke (zaščitena z geografsko označbo) in drugih mesnih izdelkov (paštete, ocvirki), prekmurske gibanice, ekoloških testenin in ekološkega kruha. Podjetje, ki je pretežno usmerjeno na domači trg, kjer sodeluje z večjimi trgovskimi verigami, ustvarja rastočo dodano vrednost na zaposlenega, ki je nad povprečjem panoge. Je eno redkih podjetij, ki se je v tem zahtevnem obdobju odločilo za investicijo v nove proizvodne prostore in ponudilo obiskovalcem doživljajski kulinarični obrat s trgovino, kar zagotavlja nadaljnji razvoj podjetja.
Ob sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki so lastne recepture brez rabe konzervansov, stari, preizkušeni in izboljšani postopki predelave mesa in predvsem inovativne energetsko varčne tehnologije prispevali k številnim domaim in tujim zlatim in srebrnim medaljam in certifikatom (»višja kakovost«), ki jih je prejelo podjetje in ki jim omogočajo vstope na nove trge. Janez Kodila je tudi pobudnik ustanovitve regionalne blagovne znamke »Diši po Prekmurju«, ki je namenjena širši promociji lokalne hrane in zaščiti domačih izdelkov in jedi.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Janez Kodila:
Ni močne zgodbe, če ni regija močna (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)Janez Kodila na novinarski konferenci
pred podelitvijo Nagrade GZS, 5.3.2014


Pripeti dokumenti

Tomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)