Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke se podeli

 

Mariji Jazbec,
direktorju, Inplet, d.d., Sevnica

kot visoko priznanje za izjemne dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu.

 

 

Marija Jazbec
se je rodila 2. julija 1944 v Čermljenšaku. Diplomirala je na Visoki ekonomsko komercialni šoli v Mariboru. Po prvih zaposlitvah v Agrokombinatu, Lenart in v Jeklu, Ruše je v Lisci, Sevnica prevzela delo pomočnika in pozneje vodje financ in računovodstva. Potem se je zaposlila v Občini Sevnica. Leta 1990 je prevzela delo direktorice v Inpletu v Sevnici.

Marija Jazbec je bila od leta 1986 do 1989 predsednica Izvršnega sveta Občine Sevnica. V zadnjem mandatu je bila članica Upravnega odbora Združenja za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo pri Gospodarski zbornici Slovenije ter podpredsednica Upravnega odbora Območne gospodarske zbornice Krško.

Marija Jazbec
je leta 1990 prevzela vodenje družbe Inplet, ki so jo leta 1982 ustanovili soinvestitorji Lisca, Sevnica, Jutranjka, Sevnica in Komet, Metlika. Proizvaja elastična pletiva za spodnje perilo, kopalke, otroška oblačila in oblačila za šport ter prosti čas.

Ob prevzemu družbe je bila ta v izjemno težkem gospodarskem položaju. Nagrajenka je vodenje prevzela z vso resnostjo in odgovornostjo. Strokovno znanje, praktične izkušnje in ustvarjalni odnos ob neizmerni volji in zaupanju v lastne sposobnosti in sposobnosti kolektiva, so omogočili, da je pripeljala Inplet v skupino uspešnih podjetij.

Na izgubo strateških partnerjev in kupcev ob osamosvojitvi Slovenije se je družba odzvala z odločitvijo, da dvigne kakovost svojih izdelkov in poslovanja v celoti. Z usposabljanjem zaposlenih za certifikat ISO 9001, ki so ga pridobili že leta 1993 in realizacijo projekta TQM jim je uspel prodor na svetovne trge z lastnimi izdelki in skupaj s proizvajalci končnih tekstilnih izdelkov. Sedaj več kot polovico proizvodnje prodajo na svetovnih trgih, vzpostavili so sodelovanje z najkakovostnejšimi partnerji, kupci in pomembnimi dobavitelji v Evropi. V vseh teh letih so izjemno veliko investirali v posodabljanje tehnologije in organizacije in so na področju tehnološkega razvoja enakovredni svojim konkurentom v svetu.

Od leta 1996 naprej so doseženi rezultati poslovanja, ki znatno presegajo povprečje podjetij te panoge v Sloveniji. Družba je danes v svetu prezpoznavna s svojimi izdelki visoke kakovosti, aktualnih modnih trendov in dobrim servisom za kupce. Predvsem pa so osvojili nove trge. To so: Danska in Francija ter Češka, Madžarska in Poljska. Večji del izvoza je realiziran preko skupnega izvoza s konfekcionarji, medtem ko v direktnem izvozu nastopa samostojno s svojo blagovno znamko. Direktni in skupni izvoz predstavlja 60 odstotkov proizvodnje.

Inplet ima izdelano razvojno strategijo do leta 2002, ki jo izvaja in sproti prilagaja splošnim gospodarskim in tržnim pogojem. V vseh letih, ko družbo vodi nagrajenka so investirali v posodabljanje strojne opreme, v nove stroje za pletenje, barvanje in oplemenitenje. V letu 1998 je bila zgrajena tudi nova proizvodna hala z 900 m2 površine. V prihodnjih letih bodo v skladu z razvojno strategijo stalno vlagali v novo sodobnejšo strojno opremo in v posodabljanje obstoječe opreme z elektroniko. Inplet ima lastne tekstilne strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami, ki se nenehno izpopolnjujejo in usposabljajo na področju tehnologije, modnega oblikovanja in trženja. V letu 2000 se bodo vključili v projekt: Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.

Razvoj družbe je tesno povezan s tujimi in domačimi strokovnjaki in strateškimi kupci.

Inplet je dosegel visoko raven kakovosti in proizvaja modne izdelke, ki se enakovredno kosajo z evropsko konkurenco. Dokaz temu je, da so bili novi izdelki Inpleta razstavljeni na sejmih v Monte Carlu, Lyonu in predstavljeni v reviji DuPonta, družbe, ki kot proizvajalec vlakna Lycre, diktira trende svetovne mode.

Inplet ima interdisciplinarni informacijski sistem, ki omogoča točne in hitre informacije za poslovno odločanje.

Marija Jazbec
je dokazala, da se s trdnim in vztrajnim delom, s kreativnostjo in dobrim timskim sodelovanjem lahko dosežejo odlični rezultati tudi v tako zahtevni panogi kot je tekstilna industrija. Zato ji Komisija Gospodarske zbornice Slovenije podeljuje Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za mala podjetja.

Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrni pokroviteljBronasti pokroviteljiLetošnji ambasadorji NagradMala pokroviteljaGlavni pokrovitelj pogostitveMaterialni pokrovitelji