Franjo  Bobinac je rojen leta 1958 v Celju. Leta 1982 je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani iz mednarodnih ekonomskih odnosov, leta 1997 pa je končal MBA na Ecole Superieure de Commerce v Parizu. Aktivno obvlada francoski, angleški in nemški jezik.

Svojo poklicno kariero je začel v Emo Celje in po treh letih službovanja, 1. 9. 1986, nastopil delo v Gorenje Commerce kot pomočnik direktorja izvoza, po štirih letih je bil imenovan za direktorja Izvoza v Gorenje Gospodinjski aparati, in leta 1991 za direktorja Trženja v Gorenje Gospodinjski aparati. Od maja 1993 do marca 1998 je bil generalni direktor v Gorenje Sidex France, filiali Gorenja v Parizu. Od marca 1998 je bil član uprave Gorenje, d.d., zadolžen za področje prodaje in marketinga. Z odličnimi organizacijskimi lastnostmi in sposobnostmi vodenja je v razmeroma kratkem času uveljavil kakovostne spremembe v organizaciji in vsebini dela marketinškega področja ter kot prvi človek za prodajo veliko prispeval k izjemni rasti Gorenja. 

Spomladi leta 2003 mu je Nadzorni svet zaupal mandat za sestavo nove uprave, ki je z delom pričela 18. julija 2003. Bobinac ima izjemne menedžerske in vodstvene sposobnosti in navdušujočo moč vzpodbujanja in motiviranja zaposlenih. Vrednote Gorenja je našel v akronimu POLKA – poštenost, odprtost, lojalnost, kreativnost, ambicioznost.

Franjo Bobinac razpolaga z bogatimi mednarodnimi izkušnjami na področju prodaje in marketinga ter s poglobljenimi teoretičnimi in praktičnimi znanji, ki jih občasno, kot zunanji sodelavec, v okviru IEDC – Poslovne šole Bled, Ekonomske fakultete v Ljubljani in Mednarodne podiplomske šole Jožef Stefan, prenaša na slušatelje v programih menedžerskega usposabljanja.

Je predsednik Združenja Manager Slovenije, član Generalne skupščine CECED (Evropsko združenje proizvajalcev bele tehnike), član NS uglednih družb, član Upravnega odbora IEDC-Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa, član kolegija gospodarstva Univerze v Ljubljani, član sveta Ekonomske fakultete v Ljubljani, član prireditvenega odbora Bienala industrijskega oblikovanja (BIO), član gospodarskega odbora UNICEF-a in član predsedstva Slovenske rokometne zveze.

Franjo Bobinac nima le jasne vizije prihodnjega razvoja Gorenja, ampak se aktivno vključuje tudi v pogovore o razvojnih reformah države. Za povečanje konkurenčnosti Slovenije je leta 2005 zagovarjal predvsem reforme na področju davčnega in izobraževalnega sistema ter trga delovne sile. Pri tem pa se kot ugleden menedžer, ki se reševanja problemov loteva aktivno, vedno zavzema za dialog med vsemi socialnimi partnerji. Tako splošna kot poslovna javnosti uvrščata Franja Bobinca in Gorenje v vrh najbolj uglednih menedžerjev oz. slovenskih podjetij.

Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaBronasti pokroviteljiAmbasadorji nagrad GZSMali pokroviteljiGlavni pokrovitelj pogostitvePokrovitelji pogostitve