Cyber 2021

Stojan Petrič


Stojan Petrič, predsednik koncerna do 30.9.2014, sedaj predsednik nadzornega odbora in konzorcija lastnikov
Kolektor Group d.o.o., Idrija

Slovensko multinacionalko Kolektor s sedežem v Idriji, katere lastniki so zaposleni v Kolektorju, sestavlja 33 družb, od teh 13 v Sloveniji, ostale pa vse od Amerike preko Evrope do Azije. Leta 2013 je praznovala 50 let delovanja. Visoko specializirana dejavnost  koncerna je osredotočena na tri panožne stebre: avtomobilska tehnika, stavbna tehnika ter energetika in industrijska tehnika. Družba s skoraj 3 tisoč zaposlenimi dosega visoke tržne deleže v Sloveniji in ustvari kar 63 odstotkov prihodkov od prodaje na tujih trgih, kjer ima tudi svoja proizvodna podjetja (v Nemčiji, Južni Koreji, Kitajski, ZDA, R Srbski). Ob 444 mio € prihodkov oziroma 147 tisoč € na zaposlenega v letu 2013, odlično poslovanje skupine potrjuje nadpovprečna dodana vrednost na zaposlenega, strma rast EBITDE in dobička, ki je koncem leta 2013 znašal 30,5 mio €, nizka zadolženost in visoka donosnost kapitala.

Dolgoročna strategija razvoja koncerna je usmerjena k aktivni globalizaciji, diverzifikaciji na osnovi organske rasti in akvizicijam. Razvoj visoko tehnoloških izdelkov, v katerega investirajo preko deset odstotkov prihodkov, bo omogočil umestitev družbe med vodilne na svetu v posameznih nišah. Proizvodi so rezultat lastnega znanja, saj imajo lastne razvojno-raziskovalne skupine v katerih deluje vsaj 187 raziskovalcev, sodelujejo s fakultetami in raziskovalnimi instituti, inovativnimi skupinami, razvojnimi in kompetenčnimi centri in vlagajo letno več deset milijonov sredstev v proizvodne kapacitete, orodja in znanje. Povprečno imajo kar 120 štipendistov. Svojo razvojno-inovativno dejavnost izkazuje koncern tudi z zaščito intelektualne lastnine v obliki petdesetih prijavljenih patentov, korporativno znamko in petindvajsetimi blagovnimi znamkami, veljavnimi doma in v tujini ter mednarodnimi certifikati za proizvode.

Družbena odgovornost in trajnostna naravnanost sta sestavni del poslovanja podjetja, ki s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in v drugih oblikah močno prispeva k razvoju družbenega, gospodarskega in socialnega okolja. Primarni usmeritvi koncerna v okviru družbene odgovornosti sta zdravje in kakovost življenja in pa vlaganje v šport ter kulturo. Velik poudarek je namenjen okoljski politiki z opredeljenimi cilji odgovornega ravnanja z naravnim okoljem in vpeljanim sistemom merljivosti.

Stojan Petrič, ki je poleg številnih nagrad in priznanj prejel v lanskem letu tudi nagrado za življenjsko delo na področju managementa Združenja Manager, je kot temeljna načela koncerna uveljavil vrednote kot so odgovornost, poštenost, vztrajnost in borbenost, usmerjenost h kupcu in predvsem timski duh.

Stojan Petrič, Kolektor group
  • Družba, ki deluje že 52 let, je s svojim lastništvom oz. solastništvom slovenska multinacionalka, sestavljena iz 33 družb, od teh je le 13 slovenskih
  • Stojan Petrič je vodil družbo 20 let; zgolj v letu 2014 nagrade: Združenje Manager; nagrada za življenjsko delo na področju menedžmenta, Ambasador znanja, Ekonomska fakulteta; častni član kluba Beta Gamma Sigma
  • Izjemna povezanost z lokalnim okoljem in skrb za zdravje in dobro počutje ter investicije v izobraževanje – organizirajo Teden zdravja, Tabor za nadarjene učence, Dan štipendistov, natečaj Pogajajmo znanje (povprečno 120 štipendistov)
  • Imajo 187 raziskovalcev, skrb za intelektualno lastnino: 50 patentov, 25 blagovnih znamk


Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014:
Stojan Petrič, Kolektor Group

Iz posebne izdaje revije Glas gospodarstva >>>


Pripeti dokumenti
Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrna pokroviteljaBronasti pokroviteljiAmbasadorji nagradMala pokroviteljaGlavni pokrovitelj pogostitvePokrovitelji pogostitveTomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)