Tanja Skaza


Tanja Skaza, direktorica
Plastika Skaza d.o.o., Velenje

Družinsko podjetje Plastika Skaza je v solastništvu zakoncev Skaza, ustanovila pa sta ga soprogova starša leta 1977. Glavna dejavnost podjetja je brizganje plastike ter predelava plastičnih mas v izdelke za gospodinjstvo, pohištveno, elektro in avtomobilsko industrijo ter belo tehniko. 90 odstotkov prihodkov ustvari podjetje na tujih trgih 52-ih držav kot dobavitelj strateških partnerjev kot je IKEA, LANDIS&GYR, STRIEBEL&JOHN in podobni. V obdobju zadnjih treh let uspešno uvajajo nov pristop projektnega sodelovanja z naročniki, ki jim nudijo celoten postopek – od razvoja do proizvodnje izdelka v želenih serijah.

Podjetje s 171 zaposlenimi, katerih število se stalno povečuje, dosega poleg izjemne rasti prihodkov na domačem in tujih trgih, tudi rast dobička, 19 odstotkov višje prihodke na zaposlenega, kot jih dosega panoga, v podjetju dosegajo tudi visoko stopnjo samofinanciranja in izjemno nizek finančni dolg na kapital. K pospešeni rasti podjetja doprinaša razvoj novih materialov z močno komponento reciklatov. Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, kot v sodelovanju s fakultetami. Razvita inovativna dejavnost, ki je bila tudi nagrajena, se odraža v 5 registriranih blagovnih znamkah (kot sta npr. Organko in Cuisine v Sloveniji) in registrirani korporativni znamki, odprli so tudi svoj razstavno-prodajni salon s ponudbo svojih proizvodov.

Odgovornost do varovanja okolja je središče kratkoročnih in dolgoročnih usmeritev družbe. Skrb za  okolje izkazuje na vseh področjih delovanja – pri odgovorni rabi naravnih virov, uvajanju čistejših tehnologij in zmanjševanju vplivov na okolje.

So izjemni podporniki projektov in aktivnosti lokalnega okolja, ki jih tudi soustvarjajo, kot na primer pomoč pri izgradnji Športnega parka Skaza ali Natečaj Organko ter številni drugi. Direktorica Tanja Skaza uvaja v podjetju nove organizacijske pristope, ki prispevajo k boljši koordinaciji, novim idejam, lažjemu poslovanju. Tako podjetje kot Tanja Skaza so za izjemne poslovne rezultate v zadnjem obdobju prejeli številne nagrade.

Tanja Skaza, Plastika Skaza (družinsko podjetje)

  • Njihovi kuhinjski pripomočki in dodatki za dom sledijo sodobnim trendom skozi barvitost, kvaliteto in slovenski design. Čeprav so proizvodi iz plastike, upoštevajo ekološko usmeritev. Njihov koš Organko za biološke odpadke v celoti iz reciklirane odpadne plastike. Lansko leto so odprli svoj prvi razstavno – prodajni salon v Velenju.
  • Za lokalno skupnost, za mlade družine, za žene, za nadarjene otroke, za športnike ..podprli: Drsališče Velenje, koncert ob Dnevu žena, Plaža Velenje, Omogočimo sanje!, Športni park Skaza, Žur z razlogom, Pikin festival


Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014:
Tanja Skaza, Plastika Skaza

Iz posebne izdaje revije Glas gospodarstva >>> 


Pripeti dokumenti
Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrna pokroviteljaBronasti pokroviteljiAmbasadorji nagradMala pokroviteljaGlavni pokrovitelj pogostitvePokrovitelji pogostitveTomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)