Borut Cvetkovič


Borut Cvetkovič, direktor
Radgonske gorice Gornja Radgona, d.d.

Borut Cvetkovič, ki je eno najstarejših slovenskih podjetij Radgonske gorice prvič spoznal takoj po diplomi, je prevzel vodenje podjetja leta 2006. Podjetje, ki proizvaja vrhunska vina in penine, je svojo prvo penino proizvedlo daljnega leta 1852. Ob skrbi za ohranjanje tradicije in prepoznavnosti svojih uveljavljenih vrhunskih in kakovostnih vin, širi ponudbo z novimi, modernimi proizvodi in se prilagaja povpraševanju zahtevnih kupcev ter v zadnjih letih aktivno vstopa na nove tuje trge, kot so Kitajska, Mehika, Tajvan in Hong Kong. S svojimi proizvodi dosega na domačem trgu kar 35 odstotni delež s tendenco stalne rasti prodaje. V primerjavi s panogo dosegajo Radgonske gorice kar 65 odstotkov višjo dodano vrednost kot je povprečje v panogi in 10 odstotkov višje prihodke na zaposlenega. Neto dobiček so v zadnjih petih letih povečali kar za 80 odstotkov.

Dolgoročno razvojno strategijo družbe zagotavljajo sodobni pristopi v proizvodnji, vlaganjih v znanje, odnosu do okolja in v trženjskih pristopih. Tako so v zadnjih treh letih vložili skoraj 5 milijonov € v novo polnilno linijo, opremo, obnovo proizvodnih kapacitet in v izgradnjo novega prodajno-degustacijskega in reprezentančnega objekta Dom penine. Družba, ki se zaveda potrebe po zaščiti svoje intelektualne lastnine, ima registriranih 19 blagovnih znamk in je prejemnik številnih nagrad in prestižnih priznanj ter odličij, med njimi tudi Vinar leta 2013.

Poleg obsežnega sponzorstva na številnih družabnih dogodkih v Sloveniji, je velik podpornik kulturnih in športnih aktivnosti v lokalnem okolju ter v humanitarnih projektih.

Borut Cvetkovič, RADGONSKE GORICE d.d.
  • Borut Cvetkovič Vinar 2013 + 7 nagrad za proizvode v zadnjih 3 letih
  • 1852 prva penina – takrat ime »peneče vino«; v Jugoslaviji prvi pridelovalci penine po klasični metodi
  • Vsi poznamo Zlato in Srebrno radgonsko penino, Traminec s »črno etiketo«, Janževec … in spoznavamo moderne: Pinq, Srebrna rose, Hugo, penina Traminec.
  • l. 2013: pridelali 3,2 mio litrov vina in napolnili 4 mio steklenic
  • vsako leto dvig in spust 100 steklenic zlate penine iz/v reko Muro
  • »Vino, ta žlahtna pijača doživetja, nas spremlja na vseh poteh življenja. Vino ima veliko obrazov. Lahko je mirno, gazirano, biser ali peneče. In prav peneča vina, pa naj bodo šampanjci, sekti, spumanti ali penine so tista vina, s katerimi slavimo male in velike sreče.«(napisala Tadeja Vodovnik Plevnik, v knjigi Zlata radgonska resnica)


Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014:
Borut Cvetkovič, Radgonske gorice Gornja Radgona

Iz posebne izdaje revije Glas gospodarstva >>> 


Pripeti dokumenti
Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrna pokroviteljaBronasti pokroviteljiAmbasadorji nagradMala pokroviteljaGlavni pokrovitelj pogostitvePokrovitelji pogostitveTomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)