Anton Kisovar


Anton Kisovar, direktor
Tehnos d.o.o. Žalec

Družbo Tehnos, ki je bila ustanovljena leta 1989 kot mala obrtna delavnica, vodi Anton Kisovar že 19 let in je njen 100 odstotni lastnik. Svoj proizvodni program na področju nekovin, kovin in orodjarne, v okviru katerih izdelujejo stroje in naprave ter orodja za svoje programe kot tudi po naročilu kupcev, izvajajo na preko 10.000 m2 pokritih proizvodnih prostorov z najnovejšimi proizvodnimi tehnologijami. Skoraj 60 odstotkov prihodkov ustvarijo s prodajo na tujih trgih, tako trgovcem v Evropi, na Japonskem in Kanadi kot evropskim kooperacijskim partnerjem, pri čemer so dosegli, da so proizvodi poimenovani z njihovo blagovno znamko Tehnos.

Rast prihodkov in števila zaposlenih, visoka donosnost kapitala in sredstev, popolna nezadolženost in usmerjena naložbena politika, potrjujejo dolgoročno razvojno usmerjenost podjetja, ki s svojim znanjem izkušeno sodeluje tudi v številnih evropskih programih.

Družba, katere ime je zapisano v sloganu Tehnika, Estetika, Hitrost, Noviteta, Odgovornost, Strokovnost, vsakodnevno uveljavlja te smernice in želi na globalnem evropskem trgu ostati drugačna in prepoznavna ob dokazani inovativnosti z zaščitenimi patentnimi rešitvami in svojo blagovno znamko.

Anton Kisovar, TEHNOS d.o.o. Žalec
  • Proizvodnja mulčerjev za rastlinske ostanke v vinogradništvu, sadjarstvu, poljedelstvu, za čiščenje kmetijskih in infrastrukturnih površin, za šparglje,… , rahljalniki, okopalniki, trosilci umetnih gnojil, sadilci in izkopalniki krompirja
  • Ustanovljeni 1989 – 3 zaposleni, danes 86
  • Spletna stran v 11-ih jezikih
  • Kar 10.800 m2 pokritih proizvodnih prostorov


Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014:
Anton Kisovar, Tehnos

Iz posebne izdaje revije Glas gospodarstva >>>


Pripeti dokumenti
Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrna pokroviteljaBronasti pokroviteljiAmbasadorji nagradMala pokroviteljaGlavni pokrovitelj pogostitvePokrovitelji pogostitveTomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)