Miroslav Brus


mag. Miroslav Brus, direktor
Agito d.o.o. Ljubljana

Mag. Miroslav Brus je leta 2003 soustanovil podjetje Agito, informacijsko tehnološko podjetje, specializirano za razvoj programske opreme, IT projektno vodenje in svetovanje, in je tudi partner Microsofta za centralno in vzhodno Evropo. Ob izjemni rasti dobička in prihodkov iz prodaje na domačem trgu, kjer so v dveh letih 100 odstotno povečali prodajo in na tujem trgu, kjer so dosegli kar 300 odstotno rast, so brez zadolževanja dosegali visoko donosnost kapitala in v primerjavi z letom 2011, ko so imeli 20 zaposlenih, sredi leta 2014 zaposlovali že 51 oseb.

Njegov slogan je bil »perfect« in se nanaša na rešitve in na vse notranje in zunanje aktivnosti, ki jih izvajajo. Dolgoročna strategija podjetja vključuje inovativnost ter nenehno izboljševanje internih procesov, dodane vrednosti in kvalitete rešitev. Inovacije, ki predstavljajo preko ene tretjine proizvodnega programa, razvija lastna skupina razvojnikov, saj ima kar 77 odstotkov zaposlenih visoko oziroma višjo izobrazbo. Uspešno sodelujejo v evropskih programih in so člani raznih strokovnih združenj. Podjetje je prejemnik številnih nagrad in priznanj, med katerimi je tudi uvrstitev med deset najboljših zaposlovalcev v okviru European Business Awards. Kot podporo družbenemu okolju namenjajo sredstva predvsem za izobraževanje in šport mladih. To je bilo tudi v duhu delovanja mag. Miroslava Brusa, ki si je za enega glavnih ciljev zadal skrb za medčloveške odnose, razvoj znanja, samoiniciativnost in predanost ter krepitev timskega duha.


Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014:
Miroslav Brus, AGITO

Iz posebne izdaje revije Glas gospodarstva >>>


Pripeti dokumenti
Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrna pokroviteljaBronasti pokroviteljiAmbasadorji nagradMala pokroviteljaGlavni pokrovitelj pogostitvePokrovitelji pogostitveTomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)