Anton Konda in Jože Štupar


Anton Konda, direktor
in
Jože Štupar, tehnični direktor
Keko - Oprema d.o.o. Žužemberk

Anton Konda in Jože Štupar sta solastnika podjetja, ki sta ga pred 20 leti ustanovila na temeljih bivše Iskre. V podjetju proizvajajo stroje za proizvodnjo integriranih elektronskih komponent, ki se uporabljajo v večini elektronskih aparatov, kot so GSM telefoni, DVD aparati, digitalne kamere in fotoaparati,pri pridobivanju energije in v avtomobilski industriji. Kar 98 odstotkov prihodkov ustvarijo na tujih trgih, predvsem v Aziji in EU, vstopajo pa tudi na trge bivše Sovjetske zveze in ZDA.Stroji, ki jih sicer izdelajo po specifičnih naročilih kupcev in so konkurenčni predvsem zaradi zaščitenih inovativnih postopkov, nosijo blagovno znamko Keko Equipment. Zaradi visoko specializirane proizvodnje, temelječe na lastnem znanju, v podjetju namenijo med 10 in 20 odstotkov prihodkov za razvoj in raziskave, pri čemer izjemno sodelujejo tako z domačimi kot s številnimi tujimi R&R instituti in fakultetami.

Izjemne dosežke podjetja potrjujejo številni kazalniki - od večletne rasti prihodkov in dobička podjetja do 72 odstotkov višje dodane vrednosti od panožnega poprečja, visokih prihodkov na zaposlenega ter nezadolženosti. Z rezultati, ki jih dosegajo tudi na razvojnem, tržnem in proizvodnem področju, bodo lahko realizirali svojo vizijo postati eden izmed desetih največjih izdelovalcev strojev za integrirane elektronske komponente na svetu.

Anton Konda in Jože Štupar, KEKO – Oprema d.o.o. Žužemberk
  • Od 1995, soustanovitelja
  • Proizvodnja strojev za proizvodnjo integriranih elektronskih komponent, ki se uporabljajo v večini elektronskih aparatov – GSM telefoni, DVD aparati, digitalne kamere in fotoaparati,: Primer proizvoda: najmanjši element, ki se ga lahko naredi na njihovih strojih meri 0,25 x 0, 5x 0,5 mm in je sestavljen iz 100 plasti posebnih keramičnih folij, na katerih je tiskano elektronsko vezje – uporaba v oddajnikih, sprejemnikih, radarjih ali visoki piezo aktuator, sestavljen iz do 1.400 plasti keramičnih folij potiskanih s kovinskim slojem – uporaba pri vbrizgavanju goriva v dizelskih motorjih
  • 95 % izvoz, celo svoj Show Room za predstavitev in testiranje v kitajskem Kunshanu


Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014:
Anton Konda in Jože Štupar, KEKO-Oprema

Iz posebne izdaje revije Glas gospodarstva >>> 


Pripeti dokumenti
Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrna pokroviteljaBronasti pokroviteljiAmbasadorji nagradMala pokroviteljaGlavni pokrovitelj pogostitvePokrovitelji pogostitveTomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)