Triglav

Lek d.d.: Odkritje in razvoj učinkovitega, selektivnega in okolju prijaznega katalitskega sistema na osnovi bazični CuCo3/ligand za ß-boriliranje organskih molekul v vodnem mediju in njegova uporaba v asimetrični sintezi sitagliptina, učinkovine za zdravljenje sladkorne bolezni tipa II


Naziv inovacije: Odkritje in razvoj učinkovitega, selektivnega in okolju prijaznega katalitskega sistema na osnovi bazični CuCo3/ligand za ß-boriliranje organskih molekul v vodnem mediju in njegova uporaba v asimetrični sintezi sitagliptina, učinkovine za zdravljenje sladkorne bolezni tipa II

Avtorja inovacije:  dr. Gaj Stavber, dr. Zdenko Časar

Podjetje/predlagatelj: Lek farmacevtska družba d.d., Razvojni center Slovenija

Kratek opis inovacije: Lekovi raziskovalci so odkrili in razvili enostaven, učinkovit, ekonomičen in predvsem okolju bolj prijazen katalitski sistem za β-boriliranje (reakcije uvedbe borovega atoma v molekule) širokega nabora organskih molekul. Katalitski sistem je bistveno bolj enostaven kot doslej znani katalitski sistemi za β-boriliranje, saj so Lekovi znanstveniki katalitski sistem zelo uspešno poenostavili in pocenili iz Cu(I) halid / ligand / tert-butoksid alkalijskih kovin / metanol / organsko topilo (do sedaj znano) na bazični CuCO3 / ligand / voda ter ga tudi uporabili na širokem naboru organskih molekul.

Regijsko priznanje: zlato priznanje Zbornice osrednjeslovenske regije

Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrni pokroviteljBronasti pokroviteljiLetošnji ambasadorji NagradMala pokroviteljaGlavni pokrovitelj pogostitveMaterialni pokrovitelji