dr. Otmar Zorn, generalni direktor, Iskra Zaščite


dr. Otmar Zorn, generalni direktor, Iskra Zaščite, d.o.o., Ljubljana

Dr. Otmar Zorn: Da ni časa, je samo izgovor

Dr. Otmar Zorn je stoodstotni lastnik podjetja Iskra Zaščite, ki imaštiri odvisne družbe in tri povezana podjetja, hkrati pa je tudi soustanovitelj ali deležnik različnih tehnoloških in razvojnih centrov in drugih družb. Podjetje, katerega osnovna dejavnost je razvoj in proizvodnja prenapetostnih zaščit za različne sisteme, za zaščito električnih in elektronskih naprav v industriji, poslovnih objektih in domovih, dosega enkrat višjo dodano vrednost kot velja za panogo in je zadnjih petih letih početverilo dobiček.Kar 77% prodaje dosega na tujih trgih, kjer se strateško usmerja na trge izven EU tako z graditvijo razvejane mreže poslovnih partnerjev kot s (so)ustanavljanjem lastnih podjetij. Dolgoročno ekspanzijo in razvoj družbe zagotavlja usmeritev v prodajo specializiranih rešitev in tehnično zahtevnejših rešitev za nišne trge s tehnično večjimi zahtevami, kar omogoča lastna razvojna skupina dvajsetih raziskovalcev, lastna razvojna oprema in merilni laboratorij ter sodelovanje z raziskovalnimi inštituti, fakultetami in centri odličnosti. Inovativnost, za katero so prejeli več nagrad, in kakovost potrjujejo tudi z več kot štiridesetimi vloženimi patenti, petnajstimi prijavami za modele, tremi blagovnimi znamkami in preko sedemdesetimi različnimi certifikati, tudi za tuje države. Družba sistematično pristopa k obvladovanju vplivov na okolje z uvajanjem sistemov ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo.
Podjetje z indeksom 127 v rasti zaposlenih je ciljno usmerjeno k inovacijam in ustvarjalnosti kot temeljnima izhodiščema za uspeh. Dr. Otmar Zorn daje glavni poudarek timskem delu, komunikaciji in širokemu konsenzu sprejemanja pomembnih odločitev.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za lčeto 2013)

Intervju
dr. Otmar Zorn: Da ni časa, je samo izgovor (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)


Pripeti dokumenti

Tomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)