Hubert Kosler, direktor, Yaskawa Ristro


Hubert Kosler, direktor, Yaskawa Ristro, d.o.o., Ribnica

Hubert Kosler: Čez 10 let bodo roboti del bele tehnike

Hubert Kosler vodi podjetje Yaskawa Ristro od ustanovitve leta 1996. Stoodstotni lastnik podjetja je nemška Yaskawa Europe GmbH. Skupina Yaskawa Electric, ki pokriva na področju robotike kar 18 odstotkov svetovnega trga, je slovenskemu proizvajalcu robotskih sistemov za različne industrije (avtomobilsko, kovinsko, livarsko, prehrambeno, pohištveno, belo tehniko, gradbeništvo) zaupala postavitev Evropskega robotskega centra v Ribnici. S tem bo podjetju zagotovljena nadaljnja širitev na področju celovitega inženiringa in proizvodnje za najzahtevnejše projekte inovativnih robotskih rešitev in instalacij.

Podjetje, ki dosega dvakrat višjo donosnost kapitala in prihodke na zaposlenega kot panoga, že danes izvozi 91 odstotkov proizvodnje in širi prodajo tako na evropskih kot azijskih in ameriških trgih. Ob novih tržnih priložnostih na področju bio-medicine zagotavlja dolgoročno razvojno strategijo lastna registrirana razvojna skupina, ki sama ali v sodelovanju s fakultetami in inštituti razvija številne nove produktne in tehnološke modele.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za lčeto 2013)

Intervju
Hubert Kosler:
Čez 10 let bodo roboti del bele tehnike (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)

 Hubert Kosler na novinarski konferenci
pred podelitvijo Nagrade GZS, 5.3.2014


Pripeti dokumenti

Tomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)